Ontwikkeling richtlijn Kwetsbare ouderen

Op 1 februari 2022 is de richtlijnontwikkeling Kwetsbare Ouderen gestart. Hierin behandelen we de meest prangende knelpunten die we in het project 'Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Kwetsbare Ouderen' hebben bepaald. April 2024 is de richtlijn gepubliceerd.