Learning community

Het KNGF is gestart met de Learning community richtlijnontwikkeling paramedie. Binnen deze community stellen we onze kennis en tools beschikbaar aan andere beroepsverenigingen. Een van de projecten is de Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen.