KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 - Aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen in de eerste lijn

‘Het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19; Aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen in de eerste lijn’ is ontwikkeld in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Dit standpunt beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk van fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten in de eerste lijn die herstellen na een vastgestelde COVID-19-infectie. Het KNGF-standpunt is een leidraad met aanbevelingen en géén behandelrichtlijn, omdat het standpunt niet is ontwikkeld volgens de KNGF-richtlijnenmethodiek (KNGF 2019b). 

Lees het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19; Aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen  in de eerste lijn