Webinar KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 - ziekenhuisfase

In dit webinar zijn de aanbevelingen van het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19; Aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen tijdens de ziekenhuisopname stap voor stap toegelicht.

Op dinsdag 14 december 2021 heeft de webinar 'KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 – ziekenhuisfase' plaatsgevonden. De webinar is georganiseerd door het KNGF en werd geopend door dr. Thomas Hoogeboom (senior onderzoeker Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen). Hij vertelde over welke stappen zijn doorlopen om tot de uiteindelijke aanbevelingen te komen. Vervolgens zijn de aanbevelingen toegelicht en vragen beantwoord door dr. Juultje Sommers (fysiotherapeut, onderzoeker, Amsterdam UMC, Amsterdam) en Karin Felten-Barentsz, MSc. (fysiotherapeut, onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen).

Het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19; Aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen tijdens de ziekenhuisopname’ is een geactualiseerde versie van de in april 2020 verschenen versie 2.0, welke tot stand kwam gedurende de eerste golf van COVID-19. De huidige versie is geactualiseerd volgens de meest recente inzichten, gebaseerd op praktijkervaringen en waar mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke literatuur. Het standpunt dient als handleiding voor de intramuraal werkende fysiotherapeut en beschrijft op pragmatische wijze het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen in het ziekenhuis.