Multidisciplinaire consultkaart

Voor mensen met knieartrose is het belangrijk om goed overzicht te hebben over de verschillende behandelopties, zodat een patiënt de regie kan voeren over het eigen behandelproces.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat bij de gesprekken die de patiënt voert met de huisarts, orthopeed en fysiotherapeut, de behandelopties op dezelfde wijze gepresenteerd worden, zodat de patiënt in samenspraak met de zorgverlener een afgewogen keuze kan maken voor de beste optie in zijn of haar persoonlijke situatie.

Om dit te bewerkstelligen hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), het KNGF en Patiëntenfederatie Nederland gezamenlijk gewerkt aan een consultkaart voor patiënten die bij een zorgverlener komen vanwege knieartrose. Deze consultkaart is gebaseerd op verschillende richtlijnen, waaronder de KNGF-richtlijn Artrose heup-knie uit 2018.

In de consultkaart worden leefstijlverandering, fysiotherapie, pijnstillers, injecties en een gewrichtsvervangende operatie als behandelopties genoemd, inclusief de belangrijkste voor- en nadelen van de interventie. Huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten hebben afgesproken  dat het de voorkeur heeft om te beginnen met de minder invasieve interventies, en pas als deze geen effect hebben de meer invasieve interventies te overwegen. Hiermee volgen we het principe van ‘stepped care’ en wordt de juiste zorg op de juiste plek aangeboden.

Met behulp van deze kaart kunnen de verschillende zorgverleners de zorgopties door op dezelfde wijze bespreken met de patiënt. De kaart dient  op deze wijze dus als instrument in de spreekkamer van de huisarts, orthopeed en fysiotherapeut om de patiënt te informeren. Kortom: een instrument dat enerzijds de positie van fysiotherapie in de zorg rondom knieartrose verder verankerd en anderzijds een nuttig hulpmiddel is bij het informeren van je patiënt over de behandelopties bij knieartrose.

Naast dat de kaart hier beschikbaar is, staat dit artikel in de FysioPraxis en is de kaart ook beschikbaar op Thuisarts.nl.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.