12 september 2023

Richtlijn Sedatie en analgesie op de IC

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is de richtlijn Sedatie en analgesie op de IC ontwikkeld. De aandachtspunten in deze richtlijn zijn niet alleen somatiek, agitatie en pijn, maar ook stressreductie en welbevinden. Dit alles met als einddoel een zo vlot mogelijk functioneel herstel met zo min mogelijk complicaties, zowel fysiek als mentaal. De richtlijn heeft voornamelijk betrekking op intensivisten en IC-verpleegkundigen. Daarnaast kan de richtlijn gebruikt worden door zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling op of na de Intensive Care, waaronder fysiotherapeuten. De rol van de fysiotherapeut is zeer klein en beperkt tot nonfarmacologische interventies.

Lees de NVA-richtlijn Sedatie en analgesie op de IC.