11 juli 2023

Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen herzien

In Nederland heeft naar schatting ruim de helft van de volwassenen overgewicht (50%), waarvan 15% ernstig overgewicht ofwel obesitas heeft (RIVM, 2023). Obesitas is een chronische ziekte.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste ondersteuning en zorg is voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Het kinderdeel is al in september 2022 gepubliceerd. Ook het volwassenendeel is nu gereed en bevat nieuwe aanbevelingen op basis van de laatste stand van de wetenschap.

Namens het KNGF hebben Jochem van Schalkwijk en Ivar Spin de richtlijn van commentaar voorzien. De aanbevelingen en de rol van de fysiotherapeut zijn in deze richtlijn gericht op obesitas gerelateerde comorbiditeit en bewegen. Bekijk hier de richtlijn op het KNGF Kennisplatform.