Decubitus (2021)

Op initiatief van de V&VN is in 2018 gestart met de herziening van de richtlijn Decubitus, tezamen met een multidisciplinaire werkgroep. Namens het KNGF en de NVFG vertegenwoordigde Dr. Nienke de Vries de fysiotherapie in de werkgroep. In zomer 2020 heeft het KNGF samen met de NVFG commentaar gegeven op de conceptrichtlijn. In februari 2021 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Decubitus is een plaatselijke schade aan de huid en/of het onderliggende weefsel ten gevolge van druk, al of niet in combinatie met schuifkrachten. Decubitus ontstaat meestal op de plaats van een uitstekend bot, maar kan ook het gevolg zijn van druk van medische of andere hulpmiddelen. 

Decubitus is een ernstige aandoening en leidt bij zorgvragers tot een hoge ziektelast met een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Behalve dat zorgvragers pijn en wond gerelateerde ongemakken ervaren heeft decubitus ook invloed op hun lichamelijk functioneren (mobiliteit, dagelijkse activiteiten, algehele malaise en slaap) hun psychisch welbevinden (stemmingsverandering, angst, piekeren, zelfredzaamheid, verstoord zelfbeeld en schaamte) en hun sociaal functioneren (verminderde participatie, isolatie). 

De richtlijn Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. De richtlijn geeft richting aan de zorg en ondersteunt de zorgverlener en de zorgvrager in de keuzes van preventie- en behandelmogelijkheden. 

De richtlijn geeft de fysiotherapeut handvatten voor ondersteuning van de dagelijkse zorg bij het voorkomen en verminderen van decubitus. Zo kun je vinden in welke fase de fysiotherapeut betrokken is, welke aandachtspunten er zijn voor je advies en hoe je samen kunt werken in een multidisciplinair team om decubitus te verminderen/ voorkomen. 

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.