Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen (2017)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen is in 2014 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn behandeling van cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen. Namens het KNGF heeft prof. dr. G. (Gert) Kwakkel de fysiotherapie vertegenwoordigd in de kerngroep. Het KNGF en de NVFG hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In februari 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met cerebrale en/of spinale spasticiteit. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De evaluatie van spasticiteit in termen van functies, activiteiten en participatie.
  • Het voorkomen en/of behandelen van spasticiteits-verhogende factoren.
  • Het effect van actieve oefentherapie bij de behandeling van spasticiteit.
  • Het gebruik van lichaamsdeel ondersteunende hulpmiddelen (orthesen) bij patiënten met spasticiteit.
  • Het effect van elektrostimulatie of (elektro)acupunctuur bij de behandeling van spasticiteit.
  • Het effect van injecties in de spieren met botulinetoxine bij de behandeling van spasticiteit.
  • Het effect van zenuwblokkade bij de behandeling van spasticiteit.
  • Het effect van geneesmiddelen die spierkrampen verminderen (tabletten of directe toediening in het ruggenmerg) bij de behandeling van spasticiteit.
  • De rol van (neuro)chirurgische behandelingen bij patiënten met spasticiteit.
  • De organisatie van de zorg rondom patiënten met spasticiteit.

Bekijk de volledige richtlijn hier

U moet inloggen om deze content te bekijken.