Lumbosacraal Radiculair Syndroom (2020)

Deze richtlijn richt zich op de niet-chirurgische behandeling van volwassenen met een vermoedelijke Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) (pijnklachten >6 weken), verwezen door de huisarts naar de tweedelijn.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is begin 2018 gestart met de herziening  van de richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS). 
Namens het KNGF en in afstemming met de NVMT en NVBF heeft Dr. Bart Staal de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF, NVMT en NVBF (Adri Apeldoorn, Jasper Bier, Bob van den Meiracker, Nathan Hutting) hebben begin 2020 commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In september 2020 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) wordt definieerd als: in de bil en/of in één been uitstralende pijn, vergezeld van één of meerdere klachten of symptomen die suggestief zijn voor een aandoening van een specifieke lumbosacrale wortel’. Jaarlijks worden er zo’n 80.000 patiënten naar de neuroloog verwezen voor lumbago met uitstraling.

De herziene richtlijn besteed meer aandacht aan het biopsychosociale model van pijn als leidraad voor de praktijk. Nociceptie, sensitisatie, biomedische, psychologische en sociale factoren worden beschreven. De richtlijn geeft aanbevelingen ten aanzien van anamnese en lichamelijk onderzoek, beeldvormende diagnostiek, fysiotherapie en oefentherapie, medicamenteuze behandeling, interdisciplinaire revalidatie, chirurgie, werkhervatting en organisatie van zorg.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

 

Je moet inloggen om deze content te bekijken.