Guillain-Barré Syndroom (2010)

Op initiatief van Spierziekten Nederland is in 2008 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Guillain-Barré Syndroom. Namens het KNGF heeft dhr. dr. P.G. (Peter) Erdmann de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Dhr. H.P.M. (Bert) Verdonk was lid van de adviesgroep van de richtlijn. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In 2010 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met het Guillain-Barré syndroom.In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De te verrichten onderzoeken bij een verdenking op Guillain-Barré syndroom.
 • De behandeling met medicijnen en de lange termijn uitkomst
 • Welke specifieke klachten nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden
 • De rol van kunstmatige beademing
 • De communicatie met patiënten die (gedeeltelijk) verlamd zijn
 • Het revalidatietraject en de rol van training
 • De lichamelijke klachten die op de lange termijn nog aanwezig zijn
 • Het inschatten van lichamelijke klachten die het arbeidsperspectief beïnvloeden
 • De afweging om wel of niet te vaccineren tijdens Guillain-Barré syndroom
 • De voorwaarden waaraan het ziekenhuis moet voldoen
 • De optimale organisatie en samenwerking tussen verschillende disciplines

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.