Voorste kruisbandletsel (2019)

Op initiatief van Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is in 2016 gestart met de herziening van de richtlijn Voorste kruisbandletsel. Namens het KNGF heeft dhr. prof. dr. A.F. (Ton) Lenssen de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVFS hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In november 2018 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

-

De kruisband chirurgie heeft in een periode van 30 jaar een forse ontwikkeling doorgemaakt. In deze laatste decennia is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht gericht op het voorste kruisband (VKB)-letsel en de gebruikte chirurgische technieken zijn internationaal uniform en reproduceerbaar toepasbaar gebleken. Het belang van een team gewijsde aanpak van trauma via behandeling tot sport re-integratie is bepleit en het belang van de pre- en postoperatieve revalidatie is duidelijk vast komen te staan.

Het vaststellen van de diagnose VKB-letsel en het in kaart brengen van het mogelijke bijkomende knieletsel is goed mogelijk door het gerichte lichamelijke onderzoek en zo nodig met aanvullende diagnostiek zoals de knie-MRI. De uitdaging blijft om de patiƫnt dan de voor hem of haar meest passende operatieve of niet-operatieve therapie te bieden zowel voor de korte als de lange termijn.

In de richtlijn komen de volgende modules aan bod:

  • Diagnostiek bij Voorste Kruisbandletsel: welke uitkomstmaten zouden gehanteerd moeten worden voor de evaluatie en het vervolgen van patiĆ«nten met een VKB-letsel;
  • Indicatiestelling voor Voorste Kruisbandreconstructie: wat zijn de indicaties voor een niet-operatieve behandeling of een operatieve behandeling en wat is de optimale timing voor operatie;
  • Chirurgische behandeling bij Voorste Kruisbandletsel: welke soort graft geeft het beste resultaat bij voorste kruisbandreconstructie en wat is de effectiviteit van opereren ten opzichte van conservatieve behandeling bij kinderen met open groeischijven;
  • Nazorg bij Voorste Kruisbandletsel: wat is het optimale postoperatieve traject.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden en het Zorgpad Voorste Kruisband.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.