Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie (2018)

Deze richtlijn is geschreven voor allen die betrokken zijn bij een symptomatische lumbale hernia nuclei pulposi of een lumbaalspinaalstenose, die niet spontaan verbetert met of zonder conservatieve therapie, adequate pijnstilling of wanneer neurologisch symptomatologie zich ontwikkelt die een verder conservatief beleid niet rechtvaardigt.

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie is in 2015 gestart met de ontwikkeling  van de richtlijn ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie. Namens het KNGF heeft dhr. prof. dr. R.W.J.G. (Raymond) Ostelo de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF en de NVZF hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In november 2017 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

De betrokken beroepsgroepen zijn de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Je moet inloggen om deze content te bekijken.