Enkelfracturen (2017)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is begin 2015 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Enkelfracturen. Namens het KNGF heeft dhr. prof. dr. A.F. (Ton) Lenssen de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een enkelfractuur. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De aangewezen beeldvormende onderzoeken bij verschillende typen enkelfracturen.
  • De behandeling van niet-geopereerde stabiele enkelfracturen (conservatieve behandeling).
  • De operatieve behandeling van instabiele enkelfracturen en begeleidende letsels.
  • De behandeling indien een infectie optreedt van het osteosynthesemateriaal (plaat, pen en/of schroeven) na een operatief behandelde enkelfractuur.
  • De operatietechnieken bij behandeling van een enkelfractuur bij patiënten met lichamelijke aandoeningen, welke de wondgenezing of de botkwaliteit kunnen beïnvloeden.
  • De optimale nabehandeling van patiënten met een operatief behandelde enkelfractuur.
  • Revalidatie bij een fysiotherapeut voor patiënten met een enkelfractuur.
  • De organisatie van de zorg rondom patiënten met een enkelfractuur.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.