Chronische pijn (2017) [zorgstandaard]

Deze zorgstandaard heeft betrekking op het gehele zorgcontinuüm binnen en tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn, vanuit het principe van de stepped care (getrapte zorg).

Op initiatief van de Dutch Pain Society (DPS) en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) is in 2014 gestart met de ontwikkeling  van de zorgstandaard Chronische Pijn. 
Namens het KNGF heeft dhr. dr. A.J.A. (Albère) Köke de fysiotherapie vertegenwoordigd in de projectgroep. Het KNGF en de NFP hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In mei 2016 heeft het KNGF de zorgstandaard geautoriseerd.

Het doel van de Zorgstandaard Chronische Pijn is om een bijdrage te leveren aan:

  • tijdige herkenning van patiënten met (dreigende) chronische pijn, 
  • een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional, 
  • optimale inrichting en uitvoering van preventie van, en zorg voor, chronische pijn

Bij stepped care wordt een patiënt altijd de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeftes van de patiënt en wordt passende zorg geboden op basis van de benodigde zorgzwaarte. Als de minimaal noodzakelijke interventie onvoldoende effect heeft, wordt naar een intensievere interventie overgegaan.

Bekijk de volledige zorgstandaard hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.