Aspecifieke klachten arm, nek en/of schouders (KANS) (2012)

Op initiatief van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is in 2009 gestart met de ontwikkeling van de Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders. Namens het KNGF en de NVBF heeft N. Doornbos de fysiotherapie vertegenwoordigd in de kerngroep. In november 2012 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

De richtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek, behandeling en de zorg bij patiënten met aspecifieke KANS. Ook secundaire en tertiaire preventie komen aan bod. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan arbeid, omdat problemen met betrekking tot arbeidsparticipatie als één van de meest belangrijke participatieproblemen wordt gezien.

Het doel van de richtlijn is het verbeteren van onderlinge afstemming (samenwerkingsafspraken en zorgpad beschrijving) in de reguliere en arbozorg. Ook aan de arbocuratieve samenwerking is aandacht besteed. Deze richtlijn beoogt tevens bij te dragen aan het verbeteren van de communicatie tussen behandelaars en patiënten en tussen behandelaars onderling.

Daarnaast is een aanzet gemaakt voor de samenstelling van een ‘International Classification of Functioning, Disability and Health core set’ (ICF core set) voor aspecifieke KANS. De ICF terminologie, waarin het functioneren van de patiënt wordt beschreven in functies, activiteiten en participatie, is belangrijk bij een multidisciplinaire benadering van aspecifieke KANS omdat deze gemeenschappelijke taal ontbreekt.

Tenslotte is een blauwdruk voor een elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld. Een EPD kan een belangrijk instrument zijn bij het verzamelen van gegevens voor de implementatie en het onderhoud van de richtlijn.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.