Amputatie en Prothesiologie van de onderste extremiteit (2020)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is begin 2018 gestart met de herziening van de Richtlijn Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Namens het KNGF, NVRF en NVZF heeft Dr. Erik Prinsen de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep en Dr. Ruud Leijendekkers vertegenwoordigde de fysiotherapie in de klankbordgroep. Het KNGF, NVRF en NVZF (Milou van der Wissel, Ruud Leijendekkers) hebben commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In september 2020 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 3300 beenamputaties plaats; in ruim 95% van de gevallen is dit ten gevolge van vaatproblematiek. Deze richtlijn richt zich op volwassenen met een amputatie ten gevolge van vaatlijden, een tumor of trauma. De richtlijn geeft informatie over:

  • De vooraf te verrichten onderzoeken, het beste amputatieniveau, het beste moment van opereren en het postoperatieve beleid
  • De waarde van een psychosociale interventie
  • De prothesevoorziening en het prothesevoorschrift
  • De invulling van de looptraining
  • De behandeling van fantoompijn
  • De klinimetrie, met specifieke focus op de meetinstrumenten waarmee de loopvaardigheid en mobiliteit van patiĆ«nten in kaart kan worden gebracht
  • De participatie van patiĆ«nten
  • Organisatie van zorg, met focus op de organisatie van het pre-operatieve multidisciplinaire overleg en de samenwerking tussen revalidatieartsen en specialisten.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.