Acute primaire schouderluxatie (2005)

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is begin 2003 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Acute primaire schouderluxatie: diagnostiek en behandeling. Namens het KNGF heeft dhr. dr. C. (Carel) Bron de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. Het KNGF heeft commentaar geleverd op de conceptrichtlijn. In 2004 heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

De richtlijn is geschreven voor de zorgverleners van alle patiënten die hulp zoeken vanwege het (vermoeden van) een acute schouderluxatie. De zorg voor patiënten met neurologische aandoeningen en voor patiënten met neuromusculaire afwijkingen en schouderluxaties is niet in deze richtlijn inbegrepen. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor transmurale afspraken of lokale protocollen. In de richtlijn zijn indicatoren opgenomen die kunnen worden gebruikt bij het (zelf)monitoren van de kwaliteit van de verleende zorg. Ook zijn in deze richtlijnen adviezen opgenomen voor implementatie (en uitvoering) van de adviezen in de richtlijn.

Bekijk de volledige richtlijn hier

Bij de richtlijn is een samenvattingskaart ontwikkeld.

U moet inloggen om deze content te bekijken.