Bewegen voor mensen met (verhoogd risico op) diabetes type 2 (2018) [Zorgmodule]

Op initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is in 2016 gestart met de ontwikkeling van de Module ‘Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2'. Namens het KNGF heeft dhr. Rypke Postma de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. In augustus 2018 heeft het KNGF de module geautoriseerd.

Dit document is de diabetesspecifieke uitwerking van de generieke Zorgmodule Bewegen die eind 2015 verscheen. Het betreft een verdieping van de paragraaf in de NDF Zorgstandaard over leefstijlgerelateerde zorg voor mensen met diabetes type 2. Beweegzorg wordt hiermee explicieter dan voorheen gepositioneerd als integraal onderdeel van goede diabeteszorg. Interventies op het gebied van voeding, bewegen en zelfmanagement zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteindelijk kan de professional alleen maar zorg op maat leveren wanneer de omstandigheden en de afspraken hem daartoe in staat stellen. De module is verder gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, aanbevelingen uit richtlijnen, normdocumenten, kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken. Daar waar het niet mogelijk is om te onderbouwen met bestaande literatuur is gebruik gemaakt van expert opinion. Dit document geldt als leidraad. Op basis van het persoonlijke profiel van de mens met (een hoog risico op) diabetes kan er worden afgeweken.

Deze module is ontwikkeld door een door de NDF ingestelde werkgroep. Deze heeft zich gebogen over de vraag wat nodig is om adolescenten en volwassenen met (een hoog risico op) diabetes type 2 voldoende, verantwoord en afgestemd op iemands persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden, te laten bewegen. Daarbij is gekeken naar de inhoud, de kwaliteit en de organisatie van diabetesspecifieke beweegzorg, inclusief de rol van de mens met (een hoog risico op) diabetes.

Bekijk het volledige document hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.