Prolaps (2014)

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is in 2012 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Prolaps. Namens de NVFB heeft mw. M.C.Ph. Slieker-ten Hove de bekkenfysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. In 2014 is de richtlijn geautoriseerd.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een verzakking. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Welke (beeldvormende) onderzoeken worden ingezet bij patiënten met een verzakking
  • Welke leefstijladviezen gegeven kunnen worden aan patiënten met een verzakking
  • Welke rol bekkenfysiotherapie speelt bij klachtenvermindering van een verzakking
  • De niet-invasieve en invasieve (operatieve) behandelingen van een verzakking
  • De eventuele combinatie van een operatieve behandeling van een verzakking met een operatie voor urine-incontinentie
  • De operatieve behandeling van een verzakking van de darm

Bekijk de volledige richtlijn hier.

U moet inloggen om deze content te bekijken.