Bedplassen (NHG standaard) (2023)

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is er in 2020 is er gestart met de herziening van de NHG-standaard Enuresis nocturna. De benaming is mede gewijzigd van Enuresis nocturna naar Bedplassen. In de werkgroep zaten huisartsen en wetenschappelijke medewerkers van het NHG. In mei 2022 heeft het KNGF, de NVFK en de NVFB commentaar gegeven op de concept aanbevelingen. In februari 2023 is de NHG-standaard Bedplassen gepubliceerd.

-

Bedplassen is een symptoomdiagnose die vanaf de leeftijd van 5 jaar gesteld kan worden. Bedplassen wordt beschreven als niet opzettelijke urinelozing in bed tijdens de nachtelijke slaap, in de afgelopen 3 maanden ≥ 2 keer per week ofwel significante lijdensdruk of beperkingen in het functioneren door bedplassen, bij patiënten van ≥ 5 jaar. De urinelozing kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een geneesmiddel of een somatische aandoening.

Het doel van de NHG-standaard is om aanbevelingen te geven voor de huisarts voor de diagnostiek en behandeling van patiënten die bedplassen.

De huisarts en de fysiotherapeut werken veel samen. Het is daarom van belang dat de fysiotherapeut op de hoogte is van het beleid van de huisarts en de rol die de fysiotherapie hierin kan hebben. Vooral de (kinder)(bekken)fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol.

Bekijk hier de volledige NHG-richtlijn Bedplassen.

Je moet inloggen om deze content te bekijken.