Diabetes mellitus type 2 [beweeginterventie]

De Standaard Beweeginterventie Diabetes mellitus type 2 biedt houvast aan de fysiotherapeut bij het opstellen van een beweegprogramma voor mensen die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl.

Diabetes mellitus (DM) is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van comorbiditeiten en, op termijn, chronische complicaties. Vroegtijdig stellen van de diagnose en adequate behandeling door het reguleren van het bloedsuikergehalte is dus van groot belang. Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM baat hebben bij bewegen. Bewegen heeft invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulering van het bloedglucosegehalte en daarom wordt bewegen steeds meer opgevat als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.

De fysiotherapeut kan, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag, betrokken zijn bij de behandeling. Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden van de individuele diabetespatiënt.

De Standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 biedt houvast aan de fysiotherapeut bij het opstellen van een beweegprogramma voor mensen die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl. Hiervoor zijn aanvullende in- en exclusiecriteria opgesteld.

Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventueel comorbiditeit, met als mogelijk trainingsdoel, het:

 • ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl;
 • verhogen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen;
 • gewichtsreductie;
 • verbeteren van het balansgevoel en het verhogen van het algemeen welbevinden;
 • het verminderen van beïnvloedbare risicofactoren op comorbiditeiten, zoals van hart- en vaatziekten en botontkalking.

Dit kan bereikt worden door:

 • het vergroten van self-efficacy;
 • het geven van inzicht in de mogelijkheden om te bewegen;
 • leren plezier te hebben in bewegen;
 • het vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen;
 • trainen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen;
 • functioneel trainen;
 • het verlagen van risicofactoren voor andere morbiditeit.

Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere beweeg- en sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut. Hiervoor zijn uitstroomcriteria opgesteld.

In de bijlage vindt u de volledige KNGF-standaard Beweeginterventie Diabetes mellitus type 2.