Chronische pijn [beweeginterventie]

De standaard is bedoeld als handreiking voor fysiotherapeuten die een beweegprogramma willen aanbieden voor mensen met chronische pijn.

De KNGF-Beweeginterventie chronische pijn stelt dat sprake is van chronische pijn, als:

  • er geen afdoende lichamelijke verklaring (meer) is voor de ernst van de klachten en beperkingen en een op stoornis gerichte behandeling geen of onvoldoende verbetering (meer) geeft
  • niet alleen de pijn een probleem is, maar tevens de last die van de pijn wordt ervaren, de beleving van de pijn en de beperkingen in het dagelijks functioneren die met de pijn samenhangen, en als deze een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven

Een KNGF-standaard beweeginterventie biedt een aandoeningspecifieke leidraad voor het begeleiden van mensen met chronische aandoeningen. In de dagelijkse praktijk blijkt het voor patiënten moeilijk om zelfstandig hun gedrag blijvend te veranderen.

De fysiotherapeut:

  • heeft een ondersteunde rol bij het tot stand brengen en blijvend succesvol maken van het proces van zelfmanagement van de patiënt.
  • heeft een coördinerende rol in het totale proces op zich neemt.

Door middel van een intake kan de fysiotherapeut vaststellen welke mensen in aanmerking komen voor reguliere sport- en beweegactiviteiten, welke mensen aangepaste vormen van bewegen nodig hebben en voor welke mensen fysiotherapeutische begeleiding of therapie vereist is. Zo kan de fysiotherapeut:

  • de patiënt en zijn omgeving informeren over en motiveren tot het toepassen van een actieve leefstijl;
  • de patiënt en zijn omgeving ondersteunen om (stapsgewijs) verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid;
  • de patiënt helpen zelf actief bij te houden hoe veranderingen in leefstijl de klachten beïnvloeden;
  • de patiënt begeleiden bij het vinden van zijn weg in de zorgketen, als baken en coach;
  • de ziektelast helpen verminderen door verbetering van de belastbaarheid en de gezondheid;
  • het ontstaan van andere chronische ziekten voorkomen door de belastbaarheid en de gezondheid van de patiënt te helpen verbeteren.

In de bijlage vindt u de volledige KNGF-standaard Beweeginterventie Chronische pijn.

 

Je moet inloggen om deze content te bekijken.