B.5 Fase 5 Eindevaluatie

Tijdens de vijfde fase van het klinisch redeneren gaat het om de evaluatie van de fysiotherapeutische behandeling. Met andere woorden, de evaluatie bij de beëindiging van de behandelepisode. Bij de evaluatie gaat het om de beoordeling van het behandelresultaat volgens de patiënt en volgens de fysiotherapeut.

De eindevaluatie van het behandelresultaat kan niet altijd in samenspraak met de patiënt vastgelegd worden (omdat de patiënt bijvoorbeeld niet meer komt opdagen, omdat hij/zij is opgenomen of overleden). Het vastleggen van de eindevaluatie is enkel verplicht wanneer de patiënt aanwezig is. Is de patiënt echter aanwezig, dan is de evaluatie met de patiënt verplicht.

 

In fase 5 worden de volgende gegevens genoteerd:

 

Per definitie verplichte gegevens

De mate waarin het hoofddoel van de behandeling is behaald, volgens de beoordeling van de patiënt en de fysiotherapeut gezamenlijk, wordt genoteerd. 
In de eindevaluatie kan gebruik gemaakt worden van de volgende categorieën:

  • 'Behandeldoel is behaald'
  • 'Behandeldoel is niet behaald'
  • 'Behandeldoel is gedeeltelijk behaald'
  • 'Onbekend of behandeldoel is behaald' 
  • 'Niet vastgelegd'

 

Indien relevant verplichte gegevens

Niet van toepassing.

 

Samenvatting dossiergegevens in fase 5.

Per definitie verplichte gegevens

In deze fase zijn er geen gegevens die per definitie genoteerd moeten worden.

 

Evaluatie behandelresultaat
In de eindevaluatie kan gebruik worden gemaakt van de volgende categorieën (KNGF, 2010a), zie codelijst FY100302 (Realisatie behandeldoelen/-resultaat) in het Programma van Eisen Fysio-EPD):
.    'Behandeldoel is behaald'
.    'Behandeldoel is niet behaald'
.    'Behandeldoel is gedeeltelijk behaald'
.    'Onbekend of behandeldoel is behaald'
.    'Niet vastgelegd'

 

Indien relevant verplichte gegevens

In fase 5 zijn er geen indien relevant verplichte gegevens.