C.3.5 Wkkgz

De ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz)v richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening door de zorginstelling en regelt wat er moet gebeuren bij een klacht over de zorg. De Wkkgz is geschreven voor de zorgverlening in organisatorisch verband.

De 'zorginstelling' is in deze wet een ruim begrip; ook een fysiotherapiepraktijk valt hieronder. De zorginstelling moet verantwoorde zorg verlenen binnen een gestructureerde organisatie met een kwaliteitssysteem dat de kwaliteit systematisch bewaakt, beheerst en zo mogelijk verbetert.