C.1 Wet- en regelgeving

Naast de eisen die worden gesteld door de beroepsgroep op basis van relevantie voor fysiotherapeutische dossiervoering, worden aan het omgaan met dossiervoering eisen gesteld op grond van onderliggende wettelijke kaders en normen. Dit betreffen eisen op basis van privacy en informatiebeveiliging en wet- en regelgeving en jurisprudentie hierover.