C.4.2 Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Naar het oordeel van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) moet de patiënt, indien hij dat wil, regie kunnen hebben over zijn gegevens in de vorm van een persoonlijk gezondheidsdossier. Tegenwoordig wordt een dergelijke omgeving een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO) genoemd.

Conform de definitie van de Patiëntenfederatie Nederland is het PGO ‘een universeel – op elk moment en op elke plaats – toegankelijk, voor leken begrijpelijk, gebruiksvriendelijk, en levenslang hulpmiddel om relevante gezondheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen, en om de regie te kunnen nemen over gezondheid en zorg, en om zelfmanagement te ondersteunen via gestandaardiseerde gegevensverzamelingen voor gezondheidsinformatie en geïntegreerde digitale zorgdiensten’.

 


Definitie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

  • Is een universeel toegankelijk, voor leken begrijpelijk, gebruiksvriendelijk en levenslang hulpmiddel om relevante gezondheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen, en om regie te kunnen nemen over gezondheid en zorg en om zelfmanagement te ondersteunen via gestandaardiseerde gegevensverzamelingen voor gezondheidsinformatie en geïntegreerde digitale zorgdiensten.
  • Wordt beheerd en/of gedeeld door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
  • Is op zodanige wijze beveiligd dat de vertrouwelijkheid van gezondheidsgegevens en de privacy van de gebruiker worden beschermd.
  • Is geen wettelijk medisch dossier, tenzij aldus gedefinieerd en daarom onderworpen aan wettelijke beperkingen.

 

Het PGO vervangt niet het medisch dossier van de zorgaanbieder. Het PGO bevat (digitale) kopieën van bestaande (elektronische) medische dossiers van zorgaanbieders en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. Het PGO is dus een aanvulling op de bestaande medische dossiers van zorgaanbieders. Een patiënt die geen PGO wenst, krijgt zijn zorg op basis van de bestaande medische dossiers van zorgaanbieders. De mate waarin de patiënt behoefte heeft aan informatie en regie over het zorgtraject kan verschillen tussen patiënttypen en de fase van het ziekteproces.
In aanvulling op het medisch beroepsgeheim bij medische dossiers vergt het PGO een ‘patiëntgeheim’. De mogelijkheid om toegang te weigeren, beschermt de patiënt onvoldoende tegen al dan niet commerciële partijen die wellicht macht uitoefenen om toegang te krijgen tot de inhoud van het PGO, zoals politie- en opsporingsdiensten, schade- en levensverzekeraars, financiële instellingen en ICT-bedrijven.
De ambities en prioriteit die aan de totstandkoming van het PGO worden toegekend, zijn van grote invloed op de dossiervoering in de gezondheidszorg. Er is al een aantal PGO’s op de markt waarmee de fysiotherapeut aan de slag kan.