C.4 Ontwikkelingen in de zorg en ICT

Ontwikkelingen in de zorg en ICT voltrekken zich snel en de omvang van de toepassingsmogelijkheden groeien explosief. Zo snel en explosief dat ook dit document direct na publicatie al niet meer aansluit bij de actuele situatie. Het KNGF informeert de fysiotherapeut over ontwikkelingen en achtergronden die processen en randvoorwaarden van de zorg en ICT-toepassingen betreffen via digitale nieuwsbrieven en de website van het Programma van Eisen Fysio-EPD.

  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Programma van Eisen Fysio-EPD, Amersfoort; 2010a. Beschikbaar via: https://fysio-epd.kngf.nl/eisenpakket. Geraadpleegd op 11 oktober 2018.