C.7 Informatiestandaarden

Een informatiestandaard is ‘een verzameling afspraken die ervoor moet zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen’. 

Informatiestandaarden worden opgesteld door partijen die met elkaar samenwerken, waarbij zorgrichtlijnen of zorgstandaarden als uitgangspunt worden genomen (Nictiz, 2018). Deze benadering bij het ontwikkelen van een informatiestandaard is een voorwaarde voor eenduidige communicatie tussen zorgverleners onderling en communicatie met de patiënt. Informatiestandaarden bestaan uit use cases, datasets, terminologie- en codestelsels en communicatiestandaarden. Aanvullende informatie en uitleg van deze begrippen zijn beschikbaar op de site van Nictiz.