C.6 Informatieberaad, meerjarenagenda en duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Mede op basis van het rapport van de RV&S heeft de minister het Informatieberaad ingesteld. Behalve de PatiĆ«ntenfederatie Nederland en zorgkoepels zijn in het beraad ook ziekenhuizen, verzekeraars, gemeenten en het ministerie van VWS vertegenwoordigd. 

Op basis van de, door alle partijen onderschreven visie, missie, en doelstellingen en uitgangspunten (waarin veel elementen worden genoemd uit het RV&S-rapport), wordt in gezamenlijkheid een meerjarenagenda vastgesteld, die moeten leiden tot een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Het KNGF maakt sinds 2015 deel uit van het Informatieberaad en heeft de missie en doelstellingen en uitgangspunten van het Informatieberaad onderschreven (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2013). 

Belangrijke speerpunten zijn gegevensuitwisseling in de keten en vermindering van de administratieve lastendruk. Zowel gegevensuitwisseling als vermindering van de administratieve lastendruk kunnen worden bereikt door de aanpak van onnodige registraties, registratie aan de bron, eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens (zoals digitale verwijsinformatie). Cruciaal daarbij is dat de beroepsgroep kan profiteren van landelijke standaarden.