Auteurs | Ontwikkeling

Auteursgroep

Werkgroep

Leeswijzer

 

De KNGF-richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’f bestaat uit:

  • Deze Praktijkrichtlijn, met een overzicht van de per definitie verplichte gegevens – op basis van de wet en op basis van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren – en de indien relevant verplichte gegevens, welke genoteerd moeten worden. Indien nodig wordt per dossiergegeven een korte toelichting gegeven voor de toepassing ervan in de praktijk.
  • Een Verantwoording en toelichting, met een uitgebreide toelichting op de Praktijkrichtlijn en een uiteenzetting van de wettelijke kaders waarop de dossiervoering is gebaseerd;
  • Een Samenvatting van de praktijkrichtlijn.

 

De ‘Verantwoording en toelichting’ is als volgt opgebouwd:

  • Een inleiding.
  • Paragraaf A.1 geeft een beschrijving van de historie van de richtlijnen betreffende fysiotherapeutische verslaglegging en dossiervoering, ontwikkelingen en de aanleiding voor herziening.
  • Paragraaf A.2 beschrijft de functie van dossiervoering. 
  • Paragraaf A.3 beschrijft de wijze van registreren.
  • Paragraaf A.4 gaat in op de opbouw van de richtlijn, beschrijft de definitie van een richtlijn en welke wijzigingen in deze vernieuwde versie van de richtlijn hebben plaatsgevonden.
  • Hoofdstuk B geeft per fase van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren inzicht in welke gegevens de fysiotherapeut dient te noteren. Hierbij wordt toelichting gegeven op de verplichting, waarbij veelal verwezen wordt naar wet- en regelgeving, en worden uitzonderingen beschreven.
  • Hoofdstuk C geeft een uitgebreide beschrijving van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op dossiervoering, inclusief ontwikkelingen in de zorg en in de ICT.

Dankwoord

Het bereiken van consensus over de eisen die worden gesteld aan fysiotherapeutische  dossiervoering en over gegevens die vastgelegd moeten worden, is geen eenvoudig proces en vereist van alle betrokkenen bereidheid om verder te denken dan de eigen wensen en belangen en in de discussie mee te wegen wat voor de beroepsgroep fysiotherapie als geheel nodig en wenselijk is. Als zodanig is het proces dat doorlopen is bij de totstandkoming van deze richtlijn ook gegaan. Hierbij is de input vanuit het werkveld zelf van groot belang geweest. Dit alles heeft geresulteerd in dit document, de ‘KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’. Wij danken de werkgroep voor alle inspanningen, te weten de heer H. Geurkink, de heer L. Hartstra, de heer M. Trouw, de heer R. van Heerde en de heer M. van Til.