Zoekresultaten

27 juni 2023

Intervisie modules

Intervisie is vormgegeven aan de hand van modules met een eigen thema, een thema dat richting geeft aan de bijeenkomsten.

Lees verder

26 juni 2023

FysioPraxis juni 2023

Om te voorkomen dat patiënten met beweegklachten bij het ziekenhuis aankloppen, is snelle toegang tot kwalitatief hoogstaande en betaalbare beweegzorg van groot belang. In deze editie van Fysiopraxis lees je hoe ze dit bij Beweeghuis Maastricht mogelijk maken. Verder lees je in deze editie een artikel over Vertigo Training; een zelfhulpmethode voor mensen met langdurige duizeligheid. En Orofaciaal fysiotherapeut Annemarie van der Wal vertelt over de behandeling van tinnitus (oorsuizen). Daarnaast blikken we samen met een aantal deelnemers terug op het Wereld Fysiotherapie Congres (WCPT) in Dubai.

Lees verder

22 juni 2023

Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden

Kamerleden Van den Berg (CDA) en Ellemeet (GroenLinks) vroegen tijdens een debat op 21 juni over zorgverzekeringsstelsel aandacht voor maatschappelijke meerwaarde van fysiotherapie in het basispakket. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VvOCM onderstrepen in de position paper Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel de noodzaak dat fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering verzekerd moet worden.

Lees verder

22 juni 2023

Adviescommissie Fysiotherapie

De Adviescommissie vormt samen met de Kwaliteitsraad Fysiotherapie het Ontwikkelplatform van het KNGF. Het Ontwikkelplatform is bedoeld om relevante en betekenisvolle ontwikkelingen samen te laten komen en te gebruiken voor beleidsvoorbereiding en - ontwikkeling. Daarbij heeft de Adviescommissie vooral een signalerende en adviserende rol, terwijl de Kwaliteitsraad besluiten vaststelt.

Lees verder

20 juni 2023

Over KRF NL

KRF NL staat voor zichtbaarheid, ontwikkelen en het borgen van kwaliteit.

Lees verder

20 juni 2023

Geef je feedback op de Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen

Het KNGF is de afgelopen periode intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen.

Lees verder

20 juni 2023

Menzis verlengt coulance in het kader van verplichte dataverzameling

Na publicatie van het inkoopbeleid 2024 door Menzis bleek dat dataverzameling ook in 2024 verplicht blijft voor de basisovereenkomst. In reactie daarop heeft het KNGF Menzis verzocht om het inkoopbeleid op dit punt aan te passen en daarover in overleg te treden. In de afgelopen weken heeft een aantal gesprekken met Menzis plaatsgevonden die hebben geresulteerd in de hieronder staande gezamenlijke verklaring van Menzis en het KNGF.

Lees verder

15 juni 2023

Algemene Ledenvergadering KNGF Weinig agendapunten, veel verduidelijking.

Leden hoefden alleen te stemmen over de notulen en het jaarverslag, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juni jl. Die werden beide aangenomen. Wat restte was een vergadering met veel uitleg en toelichting over een aantal cruciale, actuele onderwerpen.

Lees verder

15 juni 2023

Gezamenlijke verklaring KNGF en SKF

Tijdens de ALV van 1 februari jl. is een motie aangenomen met een oproep aan het bestuur om de samenwerking KNGF-SKF opnieuw tot stand te brengen. Dit n.a.v. het vastlopen van de gesprekken tussen KNGF en SKF in januari van dit jaar.

Lees verder

15 juni 2023

Regels voor medische hulpmiddelen

Welke regels zijn er voor medische hulpmiddelen in fysiotherapiepraktijken? In dit stuk lees je er alles over.

Lees verder