Zoekresultaten

07 augustus 2023

Beroepsinhoudelijke verenigingen

Aan het KNGF zijn 13 beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) verbonden. Zij houden zich bezig met de belangen en de vakinhoud van fysiotherapeuten die zich nader hebben toegelegd op, of gespecialiseerd zijn in de behandeling van specifieke aandoeningen of categorieën patiënten.

Lees verder

01 augustus 2023

GLI: verzekeraars en inkoopvoorwaarden

Meer informatie over de verzekeraars en inkoopvoorwaarden.

Lees verder

01 augustus 2023

'Wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst'

Beroepsverenigingen eerstelijn KNMP, KNGF, KNOV en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst. In een gezamenlijke reactie pleiten zij onder meer om de vrije artsen-zorgverlenerskeuze niet te beperken.

Lees verder

01 augustus 2023

Gecombineerde LeefstijIinterventie (GLI)

Het aantal Nederlanders met overgewicht neemt toe.

Lees verder

01 augustus 2023

KNGF levert inbreng voor verkiezingsprogramma’s 2023

Het KNGF heeft onder de titel ‘Als bewegen niet vanzelfsprekend is’ bij de programmacommissies van de politieke partijen inbreng geleverd voor de verkiezingsprogramma’s. ‘We willen hiermee de waarde van fysiotherapie voor een betaalbaar en toegankelijk Nederlands zorgstelsel laten zien. Fysiotherapie weer terug in de basisverzekering en investeren in fysiotherapie met fatsoenlijke tarieven en kwaliteitsgelden zijn cruciale randvoorwaarden in de komende jaren’, aldus Guido van Woerkom.

Lees verder

01 augustus 2023

Procedure werving nieuwe bestuursvoorzitter KNGF

Begin juli kondigde Guido van Woerkom zijn vertrek als voorzitter aan. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Lees verder

31 juli 2023

Jaco den Dekker afstudeerprijs

Wist je dat we elk jaar een jury- en publieksprijs uitreiken voor het beste en meest belangrijke afstudeeronderzoek binnen de fysiotherapie?

Lees verder

26 juli 2023

Intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is door middel van (zelf)reflectie de deskundigheid van de aanwezigen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Lees verder

25 juli 2023

Jaarverantwoording twee jaar uitgesteld

Afgelopen jaren heeft KNGF zich samen met de Eerstelijnscoalitie fel verzet tegen de ongebreidelde administratieve lastentoename door de WTZa. Met name de jaarverantwoording legt bij praktijken hoge verantwoordingseisen neer. Vrijwel alle fysiotherapiepraktijken moeten jaarverantwoording afleggen vóór 31 december 2023. In het debat van 5 juli jl. heeft minister Helder van Langdurige Zorg de toezegging gedaan dat zij voor de jaarverantwoording “de pauzeknop” voor twee jaar zal indrukken. Deze uitspraak is een mooi succes van de langdurige gezamenlijke lobby-inspanningen. Tot slot is twee dagen na het debat een amendement op de wet ingediend.

Lees verder

25 juli 2023

Kwaliteitsraad Fysiotherapie

De Kwaliteitsraad vormt samen met de Adviescommissie Fysiotherapie het Ontwikkelplatform van het KNGF. Het Ontwikkelplatform brengt relevante inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen voor de fysiotherapie in kaart met als doel deze na een integere afweging te gebruiken voor beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling.

Lees verder