kngf---selectie---lr--027--mcklin-fotografie.jpg
16 april 2021

Juridische informatie

Informatie over data, patiënten en privacy. Moet je toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens?

Toestemming van patiënt

Het is verplicht om patiënten expliciet toestemming te vragen voor het uitwisselen van gegevens, dus ook voor de data-aanlevering aan de LDF. Hier geldt het zogenaamde opt-in principe.

Opt-in en het aanleveren van data voor de LDF
De opt-in is onderdeel van de privacywetgeving en houdt in dat patiënten expliciet toestemming moeten geven voor het uitwisselen van gegevens. Het EPD-systeem dat je gebruikt is hierop al voorbereid. Wat betekent opt-in voor jou?

  • Vraag elke patiënt om toestemming voor datalevering aan de LDF. Je legt dan ook uit wat de LDF is. Meer informatie over die uitleg staat verderop op deze pagina.
  • Als een patiënt toestemming geeft dan leg je dat vast in het EPD van deze patiënt. Dat doe je door een vinkje te zetten bij het vakje dat je EPD-leverancier daarvoor heeft ingericht. 
  • Alleen als de toestemming van een patiënt is vastgelegd (opt-in) kunnen en worden de gegevens van deze patient meegenomen in je datalevering aan de LDF. Jouw EPD-leverancier heeft dat voor je ingesteld.

Informeer patiënten! 
In de LDF-patiëntinformatie staat informatie die nuttig is voor patiënten: welke data wordt verzameld, een beschrijving van de LDF of wat het KNGF doet met de data. De informatie uit het document staat ook op onze website

Wie werken samen aan de LDF?

  • Het KNGF is eigenaar van de gegevens en de LDF en verwerkt de aangeleverde gegevens. Het KNGF is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens en voert periodiek een audit uit om de veiligheid van de database en het dataverkeer te toetsen.

  • IQ healthcare heeft subsidie van het KNGF ontvangen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Zij analyseren de data en dragen zorg voor de terugkoppeling via het LDF-dashboard. IQ healthcare mag de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

  • Mediquest zorgt in opdracht van het KNGF voor de ontwikkeling van het systeem: de database en het LDF-dashboard.

Geen toestemming
Als patiënten op een later moment de toestemming willen intrekken, dan kunnen zij dat bij jou aangeven. Je zet in dat geval het vinkje bij opt-in weer uit. Je levert dan geen data meer aan van deze patiënten.

Achtergrond
De gegevens die we gebruiken zijn belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Fysiotherapeuten zelf kunnen met het LDF-dashboard gegevens van hun eigen praktijk bekijken, voor kwaliteitsdoeleinden of om te benchmarken. Het KNGF is eindverantwoordelijk voor het veilig verwerken van de data.

Hoe wordt de data beheerd en beveiligd?

Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijke voor de gegevensbeveiliging. Om deze beveiliging goed te borgen werken we samen met Mediquest. Mediquest beheert in opdracht van het KNGF de LDF en haar data. Praktijken sturen gegevens uit hun EPD-systeem altijd via een beveiligde verbinding naar de LDF. Het KNGF doet er alles aan om de veiligheid van de LDF te waarborgen, en maakt hierover afspraken met haar partners. 

De afspraken tussen het KNGF en alle praktijken die deelnemen aan de LDF staan beschreven in de Algemene Voorwaarden. De afspraken waar KNGF en haar partners zich aan houden staan beschreven in samenwerkingsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten. Alle partners houden zich aan het dataprotocol LDF.