kngf---selectie---lr--027--mcklin-fotografie.jpg
20 augustus 2020

Juridische informatie

Informatie over data, patiënten en privacy. Moet je toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens?

Toestemming van een patiënt

Het is verplicht om patiënten expliciet toestemming te vragen voor het uitwisselen van gegevens, dus ook voor de data-aanlevering aan de LDF. Hier geldt het zogenaamde opt-in principe.

Opt-in en het aanleveren van data voor de LDF
De opt-in is onderdeel van de privacywetgeving en houdt in dat patiënten expliciet toestemming moeten geven voor het uitwisselen van gegevens. Het EPD-systeem dat je gebruikt is hierop al voorbereid. Wat betekent opt-in voor jou in de praktijk?

 • Patiënten geven expliciet toestemming voor de gegevensuitwisseling. Het initiatief voor deze toestemming ligt bij een zorgverlener.

 • Als de patiënt toestemming geeft, vink je de opt-in aan in zijn of haar EPD. De EPD-leveranciers hebben deze optie geïnstalleerd in de EPD systemen.

 • Alleen als de opt-In functie is aangevinkt, worden gegevens automatisch doorgestuurd naar de LDF.

Om patiënten te informeren ontwikkelden we onderstaande middelen

 • LDF Patiëntinformatie: een document dat je kunt downloaden en gebruiken om patiënten te informeren voordat je de opt-in in het EPD aanvinkt.

 • Een bevestigingsbericht dat patiënten automatisch ontvangen op het moment dat de opt-in aangevinkt staat. In het mailbericht bevestigen wij dat een patiënt toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar gegevens. Vanuit het bericht kunnen patiënten doorklikken naar de website met uitgebreide informatie.

 • Onze webpagina met patiëntinformatie.

Welke patiëntgegevens verzamelen we?
Geboortejaar, geslacht en behandelgegevens. De gegevens zijn anoniem en niet tot personen herleidbaar.

 • Maandelijks worden, met terugwerkende kracht voor drie maanden, gegevens automatisch verzameld vanuit het elektronisch patiëntendossier. Deze data wordt vervolgens via een beveiligde verbinding verstuurd naar de LDF. 

 • De LDF is een beveiligde database waar onbevoegden niet bij kunnen. Het KNGF doet er alles aan om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

Wie werken samen aan de LDF?

 • Het KNGF is eigenaar van de gegevens en de LDF en verwerkt de aangeleverde gegevens. Het KNGF is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens en voert periodiek een audit uit om de veiligheid van de database en het dataverkeer te toetsen.

 • IQ healthcare heeft subsidie van het KNGF ontvangen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Zij analyseren de data en dragen zorg voor de terugkoppeling via het LDF-dashboard. IQ healthcare mag de verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 • Mediquest zorgt in opdracht van het KNGF voor de ontwikkeling van het systeem: de database en het LDF-dashboard.

Geen toestemming
Als patiënten op een later moment de toestemming willen intrekken, dan kunnen zij dat bij jou aangeven. Je zet in dat geval het vinkje bij opt-in weer uit. Je levert dan geen data meer aan van deze patiënten.

Achtergrond
De gegevens die we gebruiken zijn belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Fysiotherapeuten zelf kunnen met het LDF-dashboard gegevens van hun eigen praktijk bekijken, voor kwaliteitsdoeleinden of om te benchmarken. Het KNGF is eindverantwoordelijk voor het veilig verwerken van de data.

Juridische documenten

Dataprotocollen, verwerkersovereenkomsten en de voorwaarden van de Landelijke Database Fysiotherapie.

Algemene voorwaarden

Dataprotocol LDF

Dataprotocol Claudicationet