kngf---selectie---lr--004--mcklin-fotografie.jpg
02 september 2020

Informatie voor patiënten

Jouw fysiotherapeut heeft je gevraagd om toestemming te geven voor de Landelijke Database Fysiotherapie. Wat betekent dat voor jou?

Waarom wij data verzamelen

Het KNGF verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Met  de LDF werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor jou zijn. Op deze pagina vertellen we welke informatie we gebruiken en wat er precies gebeurt met de gegevens.

Welke gegevens worden gebruikt?
We verzamelen data over jouw fysiotherapeutische behandeling. Het is in de LDF niet nodig om te weten wie jij precies bent. Jouw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet. In plaats daarvan wordt een unieke code met jouw gegevens meegestuurd. Dit heet pseudonimiseren. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

Met jouw toestemming verzamelen we onderstaande gegevens:

  • Je geboortejaar
  • Geslacht
  • De naam van je zorgverzekeraar
  • Je behandelgegevens: de klacht waarvoor je wordt behandeld, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten.

In dit document lees je meer over de toestemming.

Waarom zijn mijn gegevens belangrijk?
Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we in de LDF gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist  jouw fysiotherapeut welke behandeling het best is. Zo dragen jouw gegevens bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

Ik werk mee aan de LDF

Je geeft, via jouw fysiotherapeut, toestemming voor het gebruik en de opname van de gegevens van jouw behandelingen in de LDF van het KNGF.

Met jouw toestemming help je mee aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor jou zijn. Op deze pagina vertellen we welke informatie we gebruiken en wat er precies gebeurt met die gegevens. In dit document lees je meer over de toestemming. 

Hoe werkt het?

  • Fysiotherapeuten werken met elektronisch patiëntendossiers (EPD’s). In deze dossiers staat bijvoorbeeld welke klachten een patiënt heeft, hoe en wanneer mensen behandeld worden en wat de voortgang is. Alleen behandelende fysiotherapeuten en patiënten zelf hebben toegang tot dit dossier.

  • Op het moment dat je, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft worden bovenstaande gegevens (geboortejaar, geslacht, zorgverzekeraar en behandelgegevens) verzameld. Deze gegevens gaan, via het EPD, naar de LDF.

Voor wie zijn de gegevens?
De organisaties die toegang hebben tot de LDF zijn:

  • Mediquest verzamelt in opdracht van het KNGF de gegevens voor de LDF.

  • IQ healthcare voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

  • Het KNGF is eigenaar van de (gegevens in) de LDF.

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare organisaties waarmee het KNGF overeenkomsten heeft afgesloten en die uiteraard voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging. Om deze beveiliging goed te borgen werken we samen met Mediquest, die de LDF en haar data beheert. Mediquest is gecertificeerd voor informatiebeveiliging. Jouw fysiotherapeut stuurt gegevens altijd via een beveiligde verbinding naar de LDF. Herleidbare gegevens, zoals je naam en contactgegevens, worden niet meegestuurd. In plaats daarvan krijgen jouw gegevens een unieke code mee. Zo kunnen we je in de LDF niet herkennen en beschermen we jouw privacy.

In sommige gevallen werkt het KNGF ook met andere partijen samen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ik geef geen toestemming
Wil je liever toch jouw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan via jouw fysiotherapeut. Heb je vragen over het intrekken van toestemming en de gegevens die we voor de LDF verzamelen? Neem dan contact met ons op.