kngf---selectie---lr--004--mcklin-fotografie.jpg
01 maart 2022

Informatie voor patiënten

Jouw fysiotherapeut heeft je gevraagd om toestemming te geven voor de Landelijke Database Fysiotherapie. Wat betekent dat voor jou?

Waarom wij data verzamelen

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg. Jouw fysiotherapeut kan via het LDF dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren. Op deze pagina vertellen we welke informatie we verzamelen en wat er precies gebeurt met die gegevens.

Hoe werkt de dataverzameling?

Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers (EPDs). In een patientendossier staat bijvoorbeeld welke klachten een patiënt heeft, hoe en wanneer de patiënt behandeld wordt en wat de resultaten zijn. Alleen behandelende fysiotherapeuten en patiënten zelf hebben toegang tot dit dossier. Als je, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit jouw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd. 

Welke gegevens worden gebruikt?
We verzamelen data over jouw fysiotherapeutische behandeling. Het is in de LDF niet nodig om te weten wie jij precies bent. Jouw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet. Je gegevens worden gespeudonimiseerd. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld zijn en dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

In de patiëntenbrief lees je welke gegevens met jouw toestemming verzameld worden. 

Waarom zijn mijn gegevens belangrijk?
Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we in de LDF gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist jouw fysiotherapeut welke behandeling het best is. Zo dragen jouw gegevens bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Het KNGF vindt de beveiliging van uw gegevens zeer belangrijk. Om deze beveiliging goed te borgen werken we samen met Mediquest, die de LDF en haar data beheert. Mediquest is gecertificeerd voor informatiebeveiliging. Jouw fysiotherapeut stuurt gegevens altijd via een beveiligde verbinding naar de LDF. Gegevens zoals je naam en contactinformatie worden niet meegestuurd. Je gegevens worden gespeudonimiseerd. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld zijn en dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?
De data in de LDF worden verwerkt en beheerd door Mediquest B.V. De versleuteling van persoonsgegevens wordt uitgevoerd via ZorgTTP. Om de verzamelde gegevens in te zetten voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek werkt het KNGF ook met andere partijen samen, zoals onderzoeksinstituten. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Een actueel overzicht van de samenwerkingen is hier te vinden.

Kan ik mijn toestemming later nog intrekken?
Ja, dat kan. Je kan dit aangeven bij jouw fysiotherapeut. Jouw fysiotherapeut zorgt dan dat er geen data meer van jou aan de LDF wordt geleverd. Ook als je wilt dat jouw gegevens uit de LDF verwijderd worden kan je dit bij je fysiotherapeut aangeven zodat hij of zij dit aan de LDF kan melden, of neem rechtstreeks contact met ons op via [email protected]

Heb je vragen over de gegevens die we in de LDF verzamelen? Neem dan contact met ons op via [email protected].