Zoekresultaten

23 juli 2020

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Op 25-05-2018 is de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Je dient je, sinds dat moment, te buigen over de vraag of je een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moet aanstellen.

Lees verder

23 juli 2020

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Op het moment dat zorgverleners gegevens van cliënten met elkaar uitwisselen, gelden wettelijke regels. Bestaande wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) verplicht zorgverleners zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. Deze wetten richten zich echter niet specifiek op elektronische gegevensuitwisseling. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens doet dat wel.

Lees verder

23 juli 2020

Wet Digitale Overheid

Voor de toegang tot vertrouwelijke gegevens moet gerekend kunnen worden op betrouwbare middelen waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld. Via de Wet Digitale Overheid wil de overheid eisen stellen aan middelen en diensten die voor dat doel worden ontwikkeld.

Lees verder

20 augustus 2020

Informatieberaad

Sinds 2014 komen zorgverleners en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met regelmatig bij elkaar in Informatieberaad Zorg. Dit Informatieberaad werkt aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Zodat bijvoorbeeld zorggegevens beter uitgewisseld kunnen worden. Of patiënten ook vanuit huis kunnen communiceren over zorg. Uiteraard neemt ook het KNGF deel aan het Informatieberaad

Lees verder

23 juli 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Lees verder

23 juli 2020

Elektronische Identiteit (eID)

De overheid wil dat mensen meer zaken kunnen regelen via internet en veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en zorginstellingen. Dit noemen we eID.

Lees verder

23 juli 2020

Declareren 1e zitting

Hoe declareer je de gecombineerde prestatie (SIO)?

Lees verder

30 september 2020

Leiding geven

Doet de werknemer altijd wat je verwacht? Leidinggeven omvat meer dan het geven van alleen opdrachten of het sturen op output. Je wilt het beste uit je werknemer naar boven halen, zodat je een optimale samenwerking krijgt? Hoe realiseer je dit? En hoe zorg je dat je medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Lees verder

24 juli 2020

Differentiëren & specialiseren

Je bent net afgestuurd als fysiotherapeut of al enige jaren werkzaam hierin. Je wilt meer weten over de mogelijkheden die je hebt binnen je vakgebied.

Lees verder

21 augustus 2020

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vermoed je dat een patiënt het slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Lees verder