Zoekresultaten

21 september 2023

Het Grote Zorgdebat 2023 - 13 november

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vindt (voor de 5e keer) ‘Het Grote Zorgdebat’ plaats op maandagavond 13 november van 19.30 tot 21.00 uur in het Beatrixtheater en online.

Lees verder

20 september 2023

Bijeenkomsten: in gesprek over het Kwaliteitskader

KNGF, SKF, VvOCM, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn het eens over de inhoud van het Kwaliteitskader. Op de ALV van 23 november kunnen de leden zich uitspreken over het Kwaliteitskader.

Lees verder

19 september 2023

Fysiotherapie in verkiezingsprogramma’s

Met de vervroegde Kamerverkiezingen op 22 november in aantocht hebben veel politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Vaak zijn deze nog een concept, waarover tijdens een verkiezingscongres door de leden moet worden besloten. Inmiddels hebben VVD, SP, PvdA/GroenLinks, PVV, BBB, PvdD, CU, CDA, Volt, JA21 en BIJ1 hun verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Lees verder

14 september 2023

Betrokken partijen zijn het eens over inhoud Kwaliteitskader

Fysiotherapie en oefentherapie willen volwaardig deel uitmaken van het zorgstelsel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een duidelijke positie van de fysio- en oefentherapeut en een betere toegang tot deze zorg nodig. Het hebben van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces.

Lees verder

14 september 2023

GLI: scholing

Denk je erover de GLI te gaan aanbieden?

Lees verder

13 september 2023

Melden van geweld, grensoverschrijdend gedrag en disfunctionerende medewerkers

Iedere vorm van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener tegenover een cliënt moet worden gemeld

Lees verder

12 september 2023

Kamer zet aantal zorgonderwerpen in ijskast

Met de val van het kabinet kort voor de zomer bepaalt de Tweede Kamer welke zorgonderwerpen ze niet verder met het demissionaire kabinet wil behandelen en dus controversieel worden verklaard. Deze onderwerpen worden doorgeschoven naar een nieuw te vormen kabinet. Een aantal zorgonderwerpen is zo in de ijskast gezet.

Lees verder

11 september 2023

‘Fysiotherapeuten zijn een trots volkje. Een kwaliteitskader past daarbij’

Fysiotherapeuten Nicole van Bergen en Suzan de Vries stonden aan de wieg van de transmurale werkwijzen in de regio Gelderse Vallei. Lees in de FysioPraxis wat hen drijft.

Lees verder

11 september 2023

‘Iedereen is gebaat bij het Kwaliteitskader’

Tom Schoen, manager eerstelijn en langdurige zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, vertelt in dit artikel over het belang van het Kwaliteitskader voor patiënten maar ook voor professionals en zorgverzekeraars.

Lees verder

11 september 2023

‘Dit Kwaliteitskader kan straks als voorbeeld dienen voor andere zorgdomeinen’

Bas Veerman, projectleider bij Zorginstituut Nederland, vertelt in dit artikel meer over het Kwaliteitskader, het proces en de voortgang.

Lees verder