Vraaggestuurde, peri-operatieve zorg “Better In, Better Out” (BiBo)

Voor oudere en kwetsbare patiënten is een operatie een ingrijpende gebeurtenis, die gepaard gaat met een teruggang in fysiek-, mentaal- en sociaal functioneren.

Peri-operatieve zorg

Veelal komt daardoor ook hun zelfredzaamheid in het geding. Diverse ziekenhuizen in Nederland zetten daarom in op een innovatieve aanpak van vraaggestuurde, peri-operatieve zorg. Het doel is te bevorderen dat deze groep patiënten, middels preventieve zorg en leefstijlbegeleiding, voor en ook snel na hun operatie weer in de eigen omgeving vitaal kunnen functioneren.

De fundamenten voor deze vraaggestuurde aanpak worden gevormd door meerdere empirische en klinische studies die hebben aangetoond, dat verbetering van de fysieke gesteldheid van fragiele patiënten gedurende hun peri-operatieve periode morbiditeit voorkomt en functionaliteit en conditie verbetert, met substantiele kostenreductie – in de vorm van korter ziekenhuisverblijf, lagere intensiteit en kortere duur van nazorg – als bijkomend voordeel.

Een voorbeeld van vraaggestuurde, peri-operatieve zorg is “Better In, Better Out” (BiBo). De BiBo aanpak stemt het peri-operatieve zorgaanbod nauwkeurig af op de individuele patiëntenvraag en risico’s. Met deze gepersonaliseerde aanpak resulteren (eerstelijns) preventie en prehabilitatie aantoonbaar in goede patiënten-ervaringen, betere functionaliteit en conditie, en leiden zodoende tot efficiëntere zorg.

Voorbereiding van een Health Deal voor vraaggestuurde, peri-operatieve zorg

Begin 2017 hebben investeerders en initiatiefnemers Universiteit Maastricht, Maastricht UMC en TNO de aanzet gegeven om het BiBo zorgconcept verder maatschappelijk en economisch rendabel te maken. De initiatiefnemers zetten innovatie voort en bouwen tegelijkertijd met een groep koplopers verder aan de uitbouw van regionale netwerken voor transmurale, peri-operatieve zorg.

Met het doel om vraaggestuurde, peri-operatieve zorg in heel Nederland uit te rollen, wordt daarnaast een voorstel voorbereid voor een “open convenant”, een zogenaamde Health Deal. Een Health Deal maakt publiek private samenwerking tussen belanghebbenden mogelijk, doordat gesprekken over het oplossen van knelpunten voor opschaling worden gefaciliteerd door de overheid. Naast genoemde koplopers kunnen andere geïnteresseerde partijen – overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en private partijen – zich aanmelden voor deelname aan de beoogde Health Deal.

Vanuit het programma intramuraal binnen het KNGF wordt bovenstaand traject financieel ondersteund.

Afgelopen week vond de eerste BiBo Koplopers bijeenkomst in Maastricht plaats. KNGF was daar te gast en mede presentator op het symposium dat door MUMC en de Maastricht University was georganiseerd om de transmurale insteek en het belang van BiBo met regionale fysiotherapeuten te delen. Een groep van 57 FT’s sprak aan het einde van de avond hun commitment voor de aanpak uit en maakte kenbaar aan de slag te willen gaan door hun naam/handtekening op een poster te plaatsen (foto).

Op korte termijn zullen soortgelijke bijeenkomsten in de rest van het land georganiseerd worden.

Op de foto zie je van links naar rechts Joris van der Hurk van Care IQ namens KNGF, Ilona Punt vanuit Maastricht University en Bart Bongers, Universitair Docent en Klinisch inspanningsfysioloog bij het MUMC.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Bouwien Douwes (verantwoordelijk voor het programma intramuraal) b.douwes@kngf.nl

Trefwoorden: