KNGF Plusprogramma

Het KNGF Plusprogramma ondersteunt praktijken bij de aanmeldprocedure voor een plusovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea (ZK). ZK stelt het deelnemen aan een kwaliteitsprogramma van de beroepsgroep als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een plusovereenkomst. Het KNGF Plusprogramma is samengesteld uit elementen die ontwikkeld zijn in het kader van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB).

Aanmelden

Er zijn sinds de start van het KNGF Plusprogramma in 2016, drie aanmeldrondes geweest. In totaal zijn er nu ruim 470 praktijken die via het KNGF Plusprogramma een plusovereenkomst met Zilveren Kruis hebben kunnen afsluiten.

Er komt voorlopig geen mogelijkheid om aan te melden voor het Plusprogramma. Zilveren kruis heeft aangegeven geen nieuwe plusovereenkomsten meer aan te gaan met praktijken in 2018. De huidige Plusovereenkomsten van praktijken met Zilveren Kruis lopen namelijk door tot 1-1-2019.

Het KNGF is met Zilveren Kruis in gesprek over de voortzetting van het Plusprogramma vanaf 1-1-2019. Resultaten uit dit overleg en een eventueel daaruit voortvloeiende aanmeldronde voor de contractering vanaf 2019 zullen via de FEN nieuwsbrief en de website www.kngf.nl met u gedeeld worden.

Instapvoorwaarden KNGF Plusprogramma

Het grote animo voor het KNGF Plusprogramma laat het enthousiasme van veel praktijken zien om zich extra in te zetten om hun kwaliteit transparant te maken. Zilveren Kruis heeft daarbij de ambitie om de plusovereenkomst aan een selecte groep praktijken aan te bieden. Om die reden zijn de instapvoorwaarden van het KNGF Plusprogramma (een voorwaarde voor de plusovereenkomst van ZK) in overleg aangescherpt ten opzichte van 2016:

 1. De behandelindex wordt gesteld op maximaal 105 over 2016. 
 2. De netto respons op de vragenlijsten voor de CQ-index in 2016 (over alle patiënten van een praktijk) wordt gesteld op 100.

Bekijk de instapvoorwaarden KNGF Plusprogramma

Bekijk de randvoorwaarden KNGF Plusprogramma

Hierbij een aantal documenten die belangrijk zijn voor deelname aan het KNGF Plusprogramma. 

 1. Wat zijn de basisonderdelen in een beleidsplan
 2. Wat staat er in een calamiteitenplan
 3. Extra uitleg over WKGGZ  Hoofdstuk 2
 4. Wat is management review
 5. Wat is intervisie
 6. Wat is visitatie en welke vorm van visitatie is geschikt voor uw praktijk

Extra informatie: 

Reacties

 • Dhr. J.C. van Etten (20 oktober 2017 13:26)

  Per 1 oktober iemand in dienst genomen. Wanneer moet zij zich aanmelden bij intervisie en voor elke module?

 • Dhr. I. Cornelissen (27 september 2017 14:49)
  Ik ben benieuwd wat de argumentatie is achter de index van 105 en welke 'outcome' aan zorgresultaten daaraan ontleedt kunnen worden (ofwel een getal zegt nog niet zo heelveel over de daadwerkelijke kwaliteit van de zorg). de beste zorg zou toch moeten bestaan uit en dus getoetst moeten worden op de drie pijlers van wetenschap, klinische expertise van de professional en patienteninbreng, hoe vind ik die terug in 105? Daarnaast vraag ik mij af waar de 100 ingevulde Cqi's vandaan moeten komen, hangt dit nog samen met bv de omvang van een praktijk, dat kan ik helaas nergens terugvinden en mocht dit niet zo zijn, dan wil ik mij daar wel hard voor maken, anders is het voor de kleinere praktijk per definitie onmogelijk en dat zou een KNGF, die iedere fysiotherapeut zou moeten vertegenwoordigen die lid is, niet moeten willen. Ik zie uit naar u uitleg, bvd Dank
  • KNGF Plusprogramma (29 september 2017 10:31)

   Zowel de behandelindex 105 als de CQi response van 100 zijn tot stand gekomen in een poging om middels meetbare grootheden een onderscheid tussen praktijken te  maken. Overigens waren dit niet de enige selectiecriteria, maar waren deze onderdeel van een groter geheel. De afgelopen aanmeldronde voor het KNGF Plusprogramma heeft zowel het KNGF als het Zilveren kruis doen inzien dat deze manier van selecteren niet het gewenste effect geeft. Daarom is het waarschijnlijk dat de instroomcriteria in de toekomst zullen worden aangepast. Op welke wijze dat gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend.

 • Dhr. J. Konings (8 mei 2017 15:10)

  Het is klaarblijkelijk zo dat wanneer een behandelindex(die niet op betrouwbaarheid geverifieerd kan worden) niet gehaald wordt, doordat je geen enkele drempel voor welke patiënt dan ook opwerpt, men een paria in het fysiotherapeutenland wordt. Als je trucjes gebruikt om je index te verfraaien is dat geen probleem. Het zou tijd worden dat het KNGF voor al zijn leden in de bocht springt en dat kwaliteit uit meer dan uit administratieve en technische parameters blijkt. Kennis, kunde, inzet, ervaring en vooral no nonsens beleid is voor mij veel meer waarachtig. 

 • Mevr. De Boer (26 april 2017 15:41)
  Ik krijg via het mailadres van het plusprogramma geen reactie van de kant van het KNGF op mijn vragen betreffende het plusprogramma van de instroom per 1-4-2017, gesteld in de mail van 13 april 2017. Dit zou ik zeer op prijs stellen. Ik ben in afwachting.
  • KNGF (1 mei 2017 09:52)

   Uw bericht is doorgestuurd naar het Programmaburo.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.