Inkoopbeleid

Per zorgverzekeraar vindt u hier de belangrijkste punten uit het inkoopbeleid aangevuld met reactie van onze leden. In aanloop naar de contractronde 2018 gaat het KNGF over deze punten met de betreffende verzekeraars het gesprek aan.

Per zorgverzekeraar

ASR

 • ASR en DSW contracteren samen
 • Alleen financiële afhandeling
 • Sluit aan bij landelijke trends met hoge contracteringsgraad

CZ

 • Blijft BI hanteren voor gedifferentieerde  inkoop met uitsluiting 150+
 • Blijft selectief inkopen
 • Waarde gedreven inkopen start oa door vaststellen Minimale Data Set(MDS) voor CVA, COPD, Heup en knie
 • Blijft  Signalerings moment hanteren
 • PREM meting verplicht voor alle contractanten

Reactie leden op inkoopbeleid CZ:

Als groeiende praktijk is het signaleringsmoment onzin, zeker gezien mijn jaargemiddelde van index 95. Nu ga ik een werknemer in dienst nemen en zal de groei alleen maar toenemen.

 • Standpunt KNGF: Het signaleringsmoment dient te werken als een feedback middel niet als volume beheersing instrument voor fysiotherapie.

DFZ

 • Hanteert BI als spiegelinformatie, wil naar outcome indicatoren
 • Start met selectieve inkoop Parkinson
 • Volgt beleid CZ met MDS (zie CZ)
 • Gaat PREM meting verplicht stellen

DSW

 • Hanteert eigen  beleid zal apart ASR contracteren
 • Doorlopend contract t/m 2019

ENO

 • Haakt aan bij Zen Z voor buitengebied ENO, in kerngebied ook voor ONVZ en Zen Z
 • Start selectieve inkoop Claudicatio en Parkinson
 • Gaat in kerngebied 80 zorgverleners opleiden tot aanbieden App
 • Gaat declaratiegedrag delen met andere zv’s
 • Stelt EPD verplicht

Menzis

 • BI wordt  inkoopcriterium, nadere invulling volgt nog
 • Start met selectieve inkoop Parkinson en Claudicatio
 • Meerjaren overeenkomsten PREM van belang vanaf profiel 2
 • Gaan in de toekomst praktijkgrootte hanteren als inkoopcriterium

Reactie leden op inkoopbeleid Menzis:

Koppeling tussen schaalvergroting (1,5 FTE)  en een lopende kwaliteitsdiscussie verbaast leden. Het hanteren van openingstijden als onderdeel van kwaliteit is niet correct en ontneemt de ondernemingsvrijheid.

 • Standpunt KNGF: Het excluderen van de kleinere fysiotherapie praktijken vanuit inkoopbeleid is onacceptabel. Zorgverzekeraar dient zich niet te bemoeien met de bedrijfsvoering van de fysiotherapie praktijk.

 

Menzis stelt dat er grote kosten stijging is voor fysiotherapie. Leden hebben grote vraagtekens bij de onderbouwing van deze stelling.

 • Standpunt KNGF: Bestrijdt deze stelling en kan hiervoor geen onderbouwing vinden.

 

VGZ

 • BI gebruiken voor gedifferentieerde  inkoop
 • Blijft selectief inkopen
 • Goodpratices a-spec. rugklachten en heup knie artrose
 • Uitsluiting na 2019 geen verbetering
 • Geen contracteren bij vestiging op zelfde adres

ZenZ

 • Gaat via BI inkopen niet gespecificeerd differentieert inkopen
 • Gaat inkopen voor ONVZ en voor ENO in buitengebied
 • Gaat declaratiegegevens met andere zorgverzekeraars delen
 • Stelt EPD verplicht

Reactie leden op inkoopbeleid ZenZ:

Graag zien leden de eis in het contract over ‘ minimaal aantal patiënten’ te behandelen zien verdwijnen.

 • Standpunt KNGF: De omvang van de praktijkvoering per zorgverzekeraar mag niet leidend zijn voor gedifferentieerde inkoop.

 

Zilveren Kruis

 • Doorlopend contract t/m 2018
 • Instapdatum voor nieuwe Pluscontracten

Reactie leden op inkoopbeleid Zilveren Kruis:

Prijsverschillen tussen plus praktijk en niet plus zijn veel te groot.

 • Standpunt KNGF: Het inkoopbeleid zegt niets over de tarieven, maar het KNGF blijft zich inzetten voor aanpassing van de tarieven conform de kostprijsberekening.

Trefwoorden: