FAQ Meldpunt Contractering

FAQ Meldpunt Contracteren Fysiotherapie

Overzicht van de onderwerpen:

 

Moet ik mijn melding ook nog mailen naar het KNGF? 

Nee, de antwoorden die wij krijgen via het Meldpunt bieden voldoende informatie om onze analyses te doen. 

 Wat doet het KNGF met mijn melding? 

Wij brengen de meldingen op het Meldpunt onder de aandacht van zorgverzekeraars, zodat zij in generieke zin hun contracten en contracteerbeleid in de toekomst kunnen bijstellen. Ook beleidsorganisaties (als NZa, ACM, VWS en ZN) zal het KNGF informeren over de opbrengsten uit het Meldpunt. Zo krijgen zij ook een compleet beeld van het verloop van het contracteerproces in de fysiotherapie. Om die reden is het van belang dat fysiotherapeuten die opmerkingen hebben over contracten en het proces rond contractering, dit ook melden op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Via de FysioEnieuws en KNGF.nl houden wij je op de hoogte van de uitkomsten.

Neemt het KNGF contact op met de verzekeraar op basis van mijn melding? 

De uitkomsten van het Meldpunt Contractering Fysiotherapie nemen wij mee in de gesprekken met verzekeraars. Wij bespreken niet individuele situaties met hen.  

Ik heb meerdere meldingen. Kan dit? 

Ja, je kunt meerdere meldingen doen. Per melding doorloop je de stappen van het Meldpunt. 

Wanneer hoor ik meer over de uitkomsten? 

Wij houden onze leden met regelmaat op de hoogte via de FysioEnieuws over de uitkomsten van het Meldpunt. Ben je nog geen lid? Kijk dan op KNGF.nl voor het nieuws over het Meldpunt of schijf je in als lid via Mijn KNGF. 

 Hebben de meldingen invloed op het contractaanbod 2019? 

Nee, het contractaanbod zoals je dat ontvangt voor 2019 is de uitkomst na vele gesprekken met de betrokken verzekeraar. Dit aanbod wijzigt niet door de meldingen. Wel gebruiken wij de uitkomsten van het Meldpunt om opnieuw met de verzekeraar in gesprek te gaan over het inkoopbeleid en komende overeenkomsten. En wij nemen de uitkomsten mee in de gesprekken met partijen als NZa, ACM, VWS en ZN om de noodzaak voor verandering te onderschrijven.

Ik heb al een melding gedaan en nu heb ik bericht ontvangen van de verzekeraar. Moet ik mijn melding aanpassen? 

Als er geen verandering is in de situatie van je eerdere melding, dan hoef je geen nieuwe melding te doen. Wij vragen je in het Meldpunt naar de status van het tekenproces. Als de onderhandeling nog niet voorbij is vragen wij of we je later mogen benaderen om de uitkomst van het contact met de verzekeraar (s) nog met ons te delen. Zo krijgen we een volledig beeld van het gehele proces en de eventuele uitkomst. 

Is de anonimiteit gewaarborgd bij mijn melding? 

Jazeker. Wij bespreken geen individuele situaties met de verzekeraars of andere partijen. Wij gebruiken de uitkomsten van het Meldpunt in de gesprekken met verzekeraars en partijen als NZa, ACM, VWS en ZN. 

Gaat mijn melding ook naar de NZa? 

Als je daarvoor kiest, ja. In deze vragenlijst kun je kiezen voor het indienen van een officiĆ«le melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), als je denkt dat wet- of regelgeving die toeziet op het inkoopproces;  overtreden is. Als je daarvan gebruik maakt, dan wordt je melding automatisch doorgestuurd naar de NZa. 
De persoonsgegevens die je verstrekt zullen alleen ingezet worden door de NZa om contact met je op te nemen als de melding daar aanleiding toe geeft. Als de NZa de gegevens wil gebruiken voor haar toezicht, bespreekt ze dat met de melder. 

Wanneer grijpt de NZa in? 

Als toezichthouder is de NZa geen partij in de individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Wel faciliteert de NZa het contracteerproces door kaders te stellen waarbinnen de onderhandelingen plaatsvinden, dit staat in de Nadere Regel Transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-011). In deze regel wordt onder andere bepaald dat zorgverzekeraars informatie over hun inkoopbeleid, planning en het contracteerproces beschikbaar moeten stellen aan zorgaanbieders. Ook moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders over en weer voldoende beschikbaar zijn voor vragen. Als een zorgverzekeraar bepalingen uit de Nadere regel overtreedt, dan kan de NZa de zorgverzekeraar daar op aanspreken.

Krijg ik een reactie op (mijn opmerking bij) mijn melding? 

Je ontvangt geen reactie op je melding. Het Meldpunt is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen of vragen. Daarvoor kun je contact opnemen met ledenvoorlichting@kngf.nl of met de KNGF-ledenadviseur in je regio.

Ik wil iets veranderen aan mijn melding kan dit? 

Nee, een ingestuurde melding kun je niet wijzigen.  

Tot wanneer kan ik een melding doen? 

Het Meldpunt Contractering Fysiotherapie kun je gebruiken tot en met 31-12-2018. 

Ik ben geen lid van het KNGF. Kan ik een melding doen? 

Zeker! Het Meldpunt Contractering Fysiotherapie staat open voor zowel leden als niet-leden. Alle fysiotherapeuten hebben direct of indirect te maken met het contracteerproces. Uw ervaringen zijn daarbij van belang. Samen hebben we invloed. Daarom zijn de meeste fysiotherapeuten lid. Schrijf je in als lid via Mijn KNGF

Ik wil een positieve ervaring doorgeven. Kan ik deze ook kwijt in het Meldpunt? 

Ja, je kunt ook een positieve ervaring delen. De insteek is om te onderzoeken wat er verbeterd kan worden aan het contracteerproces daarbij horen we graag ook positieve ervaringen. 

Ik heb meerdere praktijken met verschillende AGB praktijkcodes. Kan ik meerdere meldingen voor een zelfde verzekeraar doen? 

Ja, dat kan zeker. Bij onze analyse is het van belang de ervaringen van zoveel mogelijk contractanten mee te nemen. 

Ik werk in een maatschap. Moet iedere maat een melding doen? 

Nee, een melding per AGB-praktijkcode volstaat. 

 

Trefwoorden:

Reacties

  • Mevr. A. Knol (16 november 2018 13:05)
    Ik heb mij gestoord aan de berichtgeving over Pluspraktijken op de website van ZilverenKruisAchmea. Daarin wordt gesuggereerd dat fysiotherapeuten die deel uitmaken van een Pluspraktijk 'een stapje harder lopen' voor hun patienten en een betere kwaliteit leveren dan hun 'gewone' collega's. Het gaat mij dus niet om de contractering, maar om de berichtgeving naar de patienten.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.