FAQ DCSPH

Op deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen over de DCSPH-lijst.

Per wanneer is de uniforme DCSPH geldig?

Vanaf 1 januari 2020 is de uniforme diagnosecodelijst DCSPH van kracht.

Moeten de codes van cliënten die voor 1-1-2020 in behandeling zijn gekomen opnieuw
worden gecodeerd?

Nee, voor bestaande behandelingen geldt de oude lijst en dus blijft de code gelijk.

Hoe gebruiken we de codering?
De eerste twee cijfers van de code geven de lichaamslocatie aan en de tweede twee cijfers de aandoening. 

Als nou blijkt tijdens de behandeling dat de locatie van de klacht specifieker gecodeerd kan
worden, moet je dat dan doen?

Nee. Het veranderen van de locatie van de klacht is niet handig tijdens de lopende
behandelreeks. Kies bij een groter gebied van de klacht voor een gegeneraliseerde locatiecodering.

Bijvoorbeeld: Als ik tijdens een behandelreeks de schouder-arm en hand wil behandelen? Hoe codeer ik dat? Door een gegeneraliseerde code te gebruiken, in dit voorbeeld is dat 59XX.

Hoe kan ik zien of een diagnosecode vergoed wordt vanuit de basisverzekering?
In de lijst staat onder kolom L de aanspraak. Als er staat ‘Niet Bijlage 1’ dan komt de vergoeding uit
de AV of betaalt de client de behandeling zelf. Als er een combinatie staat dan staat in kolom I, J en K wanneer er een aanspraak is op de BV en onder welke voorwaarden. 

Ik wil graag een specifieke aandoening vinden, hoe doe ik dat?
Zoek in kolom E of in kolom G naar de aandoening of de omschrijving ervan.

Waarom staan er speciaal voor BekkenFT en KinderFT codes op de lijst?
Dit zijn codes die niet logisch zijn in te delen op locatie-aandoening. Binnenkort bespreekt de werkgroep dit met de betreffende specialisten verenigingen.

Waarom staan er codes open voor huidtherapie (HT)?
HT staat voor huidtherapie. Huidtherapeuten hebben eigen codes binnen deze lijst.

Hebben de softwareleveranciers deze lijst geïmplementeerd in de EPDs?
Softwareleveranciers hebben de nieuwe codes gekregen om ze te integreren in de EPD-systemen. 

Mis je een code? Vind je een code overbodig? Mail de DCSPH-werkgroep.
Voor fysiotherapeuten: dcsph@kngf.nl
Voor oefentherapeuten: info@vvocm.nl
Voor huidtherapeuten: info@huidtherapie.nl

De werkgroep verzamelt de suggesties en bespreekt deze met Vektis.

Trefwoorden: