Dagboek van een Volhouder ‘Gesprekken met zorgverzekeraars’

Het KNGF is voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars. Niet alleen via hun organisatie, Zorgverzekeraars Nederland, maar vooral ook stelselmatig met individuele zorgverzekeraars. Het gaat dan over de meest uiteenlopende onderwerpen die voor fysiotherapeuten van belang zijn. De belangen liggen soms ver uiteen, maar vaak ook verrassend dicht bij elkaar. De vertegenwoordigers van het KNGF moeten zorgvuldig en soms omzichtig opereren om verzekeraars te bewegen om knellende bepalingen uit de contracten te halen. Wat zij daarbij meemaken geeft een goed beeld van het proces, de achtergrond van beleid, de voetangels en -klemmen. Dit ‘Dagboek van een volhouder’ geeft met kleine notities over die gesprekken een beeld van wat er gebeurt.

Dagboek notities November

29 november Congres samenwerking Gemeente-Zorgverzekeraar
Een afsluitende bijeenkomst over 10 pilots, waarin wordt samengewerkt tussen Zorgverzekeraars en Gemeenten. Onderwerpen waren o.a. de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), veel GGZ projecten en ouderenzorg. 
Meerwaarde was vooral dat de Nza en de nieuwe functionaris bij ZN die over de GLI gaat, aanwezig waren. We hoorden de laatste ontwikkelingen over de GLI en  we hoorden dat er binnenkort meer informatie komt over de contractering van de GLI.  Ik zie kansen voor de fysiotherapeut! 

27 november Zilveren Kruis
Vandaag met een wat bredere delegatie naar Leusden afgereisd. De nieuwe manager belangenbehartiging van het KNGF, Floris Vels, had nog geen kennis gemaakt met ZK. 
We spraken over de gang van zaken rond het PlusProgramma van afgelopen jaar en de samenwerking. Er zijn veel nieuwe praktijken toegetreden dit jaar. Het was een hele uitdaging om alle praktijken te visiteren, maar dat is gelukt! 
Er was afgelopen jaar veel commotie rond de uitvraag van de PREM.  In het contract stond alle verzekerden, maar gelukkig werd verdere duiding gegeven hoe fysiotherapeuten dit moesten interpreteren. Het blijft van belang bij zo veel mogelijk patiënten de uitvraag te doen, maar hier zal door Zilveren Kruis niet op worden gehandhaafd. 
We werden ook uitgedaagd. Zilveren Kruis gaat nu aan de slag met haar beleid 2020. Op korte termijn gaan we weer om tafel om onze mening te geven over het ZK-inkoopbeleid 2020.
 

22 november DSW en ALV
Donderdagmiddag net voor de ALV spraken we met DSW over het nieuwe kwaliteitsregister KRF.

In een mooie presentatie namen we de inkopers van DSW mee in de veranderingen van het register en wat dit voor fysiotherapeuten betekent.
DSW reageerde enthousiast. DSW vindt het van belang dat in dit register ook de mogelijkheid zit om een fysiotherapeut aan te spreken die zich niet aan de eisen houdt en hem bij onvoldoende verbetering daadwerkelijk uit het register te kunnen schrappen.
DSW is een nuchtere verzekeraar, vind ik. Zij geven je het gevoel dat wordt vertrouwd op kwalitatieve zorg, tenzij….

Dezelfde middag de Algemene Ledenvergadering, waarin de leden aangaven dat de invoering van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie per 1-1-2020 nog niet de goedkeuring kon krijgen.

Ik was echt even van slag, al waren er wel aanwijzingen dat er weerstand was.

We moeten dus echt nog beter laten zien wat de meerwaarde van intervisie is. Dat het geen extra tijd kost en dat het punten oplevert. Als oud-intervisiecoach ben ik erg enthousiast over intervisie en ik hoop dat we voldoende over de bühne krijgen wat we met het KRF NL in handen hebben.

Donderdag 15 november
Praktijk bezoek Deventer.
Voorafgaand aan het overleg met zorgverzekeraar ENO ben ik langs gegaan bij een van de D-praktijken in Deventer. Een mooi multidisciplinair centrum waar de disciplines elkaar vinden als daar aanleiding toe is, maar waar geen structureel overleg plaatsvindt of multidisciplinaire zorgpaden bestaan. Als je elkaar en elkaars expertise maar kent, dat is volgens mij van belang.

Overleg ENO
Bij het overleg met ENO zit altijd een afvaardiging van de D-praktijken. Ook onze KNGF regio -adviseur is aanwezig om de brede eerstelijnspraktijken te vertegenwoordigen. Voorafgaand hebben we in gezamenlijkheid een agenda opgesteld. Heikel punt is de vergoeding van het Eerstelijns Verblijf (ELV).
De bekostiging van paramedische zorg - en dus ook fysiotherapie- zit in de ELV-prijs, wanneer voor dezelfde indicatie wordt behandeld. Het is echter lang niet altijd duidelijk voor de fysiotherapeut of iemand in een ELV-constructie zit of voor welke indicatie. Gaat het om die totale heup of is het een sociale indicatie omdat de partner van de patiënt bijvoorbeeld aan dementie lijdt? Toch worden praktijken verantwoordelijk gehouden voor dubbel gedeclareerde zittingen…..

ENO belooft uit te zoeken wat we hieraan kunnen doen.., wordt vervolgd.

Dinsdag 13 november
Vandaag stonden er twee berichten in de FEN:
1. Maatregelen ongecontracteerde zorg.
2. Reactie op de motie van Ellemeet

Beide illustreren mijns inziens dat het nodig is dat er snel duidelijkheid komt over de consequenties  van de contracten waaronder fysiotherapeuten (moeten) werken. Wij zullen binnenkort weer een vragenlijst uitsturen om te onderzoeken hoeveel leden dit jaar wel/ niet hebben gecontracteerd en waarom. Ik denk…. erg interessante informatie voor onze Minister….. 

Vrijdag 9 november
Bij VGZ geweest in Arnhem. Het duurde lang voor we contact hadden met de paramedisch adviseur. Het overleg vanmorgen maakte veel goed. Aanleiding voor het overleg waren de vele klachten en ledenvragen over het machtigingenbeleid van VGZ.
Ik was er samen met de voorzitter van de NVFL, want er gaat vooral veel mis rondom de machtigingen oedeem- en oncologie fysiotherapie. We spraken af dat KNGF en NVFL input gaan leveren op het machtigingenbeleid.
Een casus die al erg lang op verduidelijking wacht kon ik persoonlijk onder de aandacht brengen en die zal nu hopelijk op korte termijn worden opgelost.

Donderdag 8 november
Vandaag met zo’n 40 bestuurders van beroepsinhoudelijke verenigingen een hele middag gesproken over samenwerken. Zelf mocht ik twee workshops verzorgen. De twee onderwerpen: netwerken en producten. Beide zeer relevante onderwerpen, waar we toewerken naar een standpunt. Stof tot nadenken:

Vrijdag 2 november
Vanmiddag bij de ACM in Den Haag geweest. Aanleiding was de koppeling van het Tippunt van de ACM in het Meldpunt contractering.  We bespraken de meldingen die door leden zijn gedaan en in het bijzonder de zaken die KNGF-leden aan de ACM hebben gemeld. Inhoudelijk kan ik er niets over schrijven, behalve ‘dat er een vervolg komt’. Het KNGF en de ACM zullen samen met meer informatie komen over welke knelpunten gemeld zijn en welke rol de ACM hierin kan spelen.

Dagboek notities

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. J.B. Pegels (27 maart 2018 21:08)
    ad Caresq: in september 2017 bij herhaling aangekaart,dat de machtigingen procedure zoals door Caresq voorgesteld absoluut in tegenspraak is met de administratieve taakverlichting. Ik kreeg bij herhaling als antwoord,dat Caresq dit onderwerp op zo korte termijn niet kon wijzigen. Ik heb toen geantwoord,dat er alleen een mailtje de deur uit moest,waarin stond dat de procedure geschrapt werd en dat daar voor 1 november in het huidige tijdperk vol automatisering alle tijd voor was. Het kon niet was het antwoord. (de mailwisseling is in cc bij het KNGF terechtgekomen!!!!!!!

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.