Update contractering 2018

Contractaanbod zorgverzekeraar ontvangen? Lees het contract eerst goed door. Voor bijna alle aangeboden overeenkomsten heeft u tot 1 november de tijd om te accepteren. In de onderstaande tabel staan de exacte deadlines.

Analyses van de overeenkomsten

Beschikbaar zijn de analyses van:

Stappenplan om tot een afgewogen beslissing te komen:

1. Lees het aangeboden contract goed door.

2. Wanneer de analyses beschikbaar zijn, dan kunt u deze vinden op KNGF.nl. 

3. Als u bezwaren hebt tegen de inhoud van het aangeboden contract, laat dit dan per mail weten aan de betreffende zorgverzekeraar met een cc naar ledenvoorlichting@kngf.nl (zie ook bezwaarbrief). Ook als u besluit het contractaanbod toch te accepteren, is het belangrijk de zorgverzekeraar op de hoogte te brengen van uw bezwaren. Door direct en zonder commentaar te tekenen, wekt u de indruk dat u helemaal geen bezwaren hebt tegen de aangeboden overeenkomst.

4. Overweeg om de zorgverzekeraar schriftelijk een (onderbouwd) voorstel te doen voor aanpassing van de overeenkomst of probeer hierover een afspraak met de zorgverzekeraar te maken.

5. Stel het KNGF op de hoogte van uw ervaringen bij uw pogingen om de overeenkomst aan te passen via: ledenvoorlichting@kngf.nl

6. Neem de tijd voor een weloverwogen besluit of u het aangeboden contract accepteert. De uiterste tekentermijn geeft u daarvoor de ruimte. Zodra meer bekend is over de restitutietarieven zullen wij u daarover informeren, zodat u de consequenties van niet tekenen kunt inschatten.

Overzicht data contractaanbiedingen 2018 en uiterste tekentermijn

Verzekeraar

Streefdatum aanbieding contract

Uiterste datum ondertekening

Menzis

week 36 (=4-8 sept. 2017)

1 nov 2017

VGZ

week 36 (=4-8 sept. 2017)

6 weken na aanbieding

CZ

26-7-2017

U kunt tot uiterlijk 1 oktober 2017 reageren op de overeenkomst door een onderbouwd schriftelijk tegenvoorstel in te dienen. U kunt dit sturen ter attentie van zorginkoop paramedische zorg via inkoopparamedischezorg@cz.nl met vermelding van de praktijk AGB-code. Uiterlijk 1 november 2017 ronden we het onderhandelingsproces af en moet de getekende overeenkomst retour zijn bij CZ.

Zilveren Kruis 

nog niet ontvangen

nog niet bekend

DSW / ASR

nog niet ontvangen

nog niet bekend

De Friesland

nog niet ontvangen

nog niet bekend

VRZ (Z&Z, ONVZ, ENO)

nog niet ontvangen

nog niet bekend

ENO Lokaal week 37  (=11-15 sept. 2017) 31 oktober 2017
Caresq 4-9-2017 01-11-2017

 

Klachten over de bereikbaarheid van een zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars zijn verplicht tijdens de contracteerperiode voldoende bereikbaar te zijn. Bij ons zijn diverse klachten binnengekomen over niet of niet inhoudelijk reageren door zorgverzekeraars op ingebrachte bezwaren. Uiteraard spreken we de zorgverzekeraars hier op aan. Zelf kunt u ook actie ondernemen. Iedere zorgaanbieder kan bij het NZa-meldpunt een (onderbouwde) klacht indienen.

 

Trefwoorden: