Update contractering 2018

Contractaanbod zorgverzekeraar ontvangen? Lees het contract eerst goed door. Voor bijna alle aangeboden overeenkomsten heeft u tot 1 november de tijd om te accepteren. In de onderstaande tabel staan de exacte deadlines.

Analyses van de overeenkomsten

Beschikbaar zijn de analyses van:

 

Klik hier voor de Markt analyse Behandelindex 2018

Stappenplan om tot een afgewogen beslissing te komen:

1. Lees het aangeboden contract goed door.

2. Wanneer de analyses beschikbaar zijn, dan kunt u deze vinden op KNGF.nl. 

3. Als u bezwaren hebt tegen de inhoud van het aangeboden contract, laat dit dan per mail weten aan de betreffende zorgverzekeraar met een cc naar ledenvoorlichting@kngf.nl (zie ook bezwaarbrief). Ook als u besluit het contractaanbod toch te accepteren, is het belangrijk de zorgverzekeraar op de hoogte te brengen van uw bezwaren. Door direct en zonder commentaar te tekenen, wekt u de indruk dat u helemaal geen bezwaren hebt tegen de aangeboden overeenkomst.

4. Overweeg om de zorgverzekeraar schriftelijk een (onderbouwd) voorstel te doen voor aanpassing van de overeenkomst of probeer hierover een afspraak met de zorgverzekeraar te maken.

5. Stel het KNGF op de hoogte van uw ervaringen bij uw pogingen om de overeenkomst aan te passen via: ledenvoorlichting@kngf.nl

6. Neem de tijd voor een weloverwogen besluit of u het aangeboden contract accepteert. De uiterste tekentermijn geeft u daarvoor de ruimte. Zodra meer bekend is over de restitutietarieven zullen wij u daarover informeren, zodat u de consequenties van niet tekenen kunt inschatten.

Overzicht data contractaanbiedingen 2018 en uiterste tekentermijn

Verzekeraar

Streefdatum aanbieding contract

Uiterste datum ondertekening

Menzis

4-9-2017

1 nov 2017

VGZ

25-9-2017

6 weken na aanbieding

CZ

26-7-2017

U kunt tot uiterlijk 1 oktober 2017 reageren op de overeenkomst door een onderbouwd schriftelijk tegenvoorstel in te dienen. U kunt dit sturen ter attentie van zorginkoop paramedische zorg via inkoopparamedischezorg@cz.nl met vermelding van de praktijk AGB-code. Uiterlijk 1 november 2017 ronden we het onderhandelingsproces af en moet de getekende overeenkomst retour zijn bij CZ.

Zilveren Kruis 

nvt

nvt

DSW / ASR

nog niet ontvangen

nog niet bekend

De Friesland

1-10-2017

31 -10 - 2017

VRZ (Z&Z, ONVZ, ENO)

18-09-2017

31 -10 - 2017

ENO Lokaal

11-09- 2017

31 -10 - 2017

Caresq

4-9-2017

01-11-2017

Klachten over de bereikbaarheid van een zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars zijn verplicht tijdens de contracteerperiode voldoende bereikbaar te zijn. Bij ons zijn diverse klachten binnengekomen over niet of niet inhoudelijk reageren door zorgverzekeraars op ingebrachte bezwaren. Uiteraard spreken we de zorgverzekeraars hier op aan. Zelf kunt u ook actie ondernemen. Iedere zorgaanbieder kan bij het NZa-meldpunt een (onderbouwde) klacht indienen.

 

Trefwoorden:

Reacties

 • Mevr. C.M.A. van Gelderen-van der Loo (1 mei 2018 13:17)

  Graag wil ik aandacht voor het volgende, ONZE TARIEVEN, die al jaren op een heel laag pitje staan. Verhogingen zijn jaarlijks zijn minimaal. Verwachtingen en eisen van verzekeraars zijn hoog, maar ook het KIB heeft een groot pakket aan eisen opgesteld. Wat tot nog toe alleen maar leidt tot meer administratieve lasten en activiteiten die je naast je werk met je patiƫnten ook nog moet doen. Een van de grote veranderingen zijn de verplichte openingstijden na 18.00 ,minimaal 2 maal per week ,3 uur aaneengesloten en op zaterdag minimaal 3 uur. Er gaan zelfs geruchten dat we straks ook op zondag een verplichte openstelling krijgen! De tarieven die wij daarvoor krijgen zijn gelijk aan de tarieven die we doordeweeks overdag krijgen. Elke Huisarts, Tandarts, Specialist , Loodgieter, Electricien, krijgt een apart avond en weekend tarief, wat vele malen hoger ligt dan hun tarief overdag en doordeweeks. Waarom geldt dat niet voor de Fysiotherapeuten? Waarom lees ik hier nergens een woord over? Vinden we dit nu echt heel normaal en acceptabel? Deze vraag heb ik al bij verzekeraars voor gelegd en geen enkele verzekeraar heeft hier op gereageerd! Is dat omdat ik de enige ben die zich hier druk over maakt?

 • Mevr. E. de Lange (31 oktober 2017 20:25)
  Wel of geen contract is niet de discussie. Een contract met respect voor de fysiotherapeut. Niet alleen de discussie m.b.t. de spiegelindex en een financieel plafond. Allemaal tools om te besparen onder het mom van goede en betaalbare zorg. Onafhankelijkheid en toch zekerheid voor mijn werknemers is erg prettig. Controle geen probleem, maar wel met de juiste intentie en de juiste tools. Succes collega's met beslissen en wellicht gaat ons in de toekomst iets lukken, wat ons in het verleden niet is gelukt.
 • Dhr. J.W. Huls (25 oktober 2017 21:10)

  Ik heb bezwaren ingediend bij diverse zorgverzekeraars....al wel een veelzeggend mailtje van menzis terug gekregen.....Vanuit de rol van verzekeraar en de verantwoordelijkheden die aan de verzekeraar zijn toegewezen voert Menzis haar beleid uit. We kunnen ons voorstellen dat hierin een spanningsveld zit voor u als zorgondernemer..... EN DAAR heeft hij gelijk in maar kan je hier iets mee?? Jack Huls

 • Dhr. L.W.M de Groot (25 oktober 2017 20:50)
  Wij hebben dit jaar met 5 zelfstandige fysiotherapeuten besloten geen contracten meer te tekenen. Laten we hopen dat er meer volgen.
 • Mevr. M. Reijman (24 oktober 2017 12:31)
  je merkt dat we een beetje twee kampen binnen de fysiotherapie hebben. Aan de ene kant echte ondernemers, die begrijpen wat je allemaal wel en niet moet doen om een bloeiende praktijk te hebben en te houden. Deze weten ook goed te onder bouwen waarom ze wel of niet een contract tekenen. Aan de andere kant heb je fysiotherapeuten die vooral fysiotherapeut zijn en weinig kaas gegeten hebben van ondernemen. Ikzelf behoor ook tot de laatste categorie. Ik merk dat ik begrijp waarom we niet zouden tekenen en welke bezwaren we allemaal hebben. Kan het alleen niet goed onderbouwen. Het zou mooi zijn als het KNGF niet alleen een opzet voor een bezwaarbrief zou hebben maar ook voor onze bezwaren. Zou graag elke zorgverzekering met belachelijke eisen en tarieven een bezwaarbrief sturen om zo een signaal af te geven. Maar kan mijn bezwaren niet goed onderbouwen. Misschien heeft iemand hier een mooi voorbeeld voor. Dan hoor ik graag van je! Als we dat allemaal doen gaat er vanzelf iets gebeuren bij verzekeringen. En anders kunnen ze in ieder geval niet aankomen met "zonder protest wordt alles gelijk getekend" Dit jaar voel ik me nog niet "ondernemer" genoeg om geen contracten te tekenen. Maar ga aankomende maanden hier aan werken om volgend jaar ook bij de groep contractloze therapeuten te horen!. In ieder geval blij met alle mooie acties onder andere op facebook.
 • Dhr. Dijs (11 oktober 2017 23:23)
  Mevr S de Cock: op de site van independer zie je een mooi overzicht van de restitutietarieven van zowel de basis- als de aanvullende verzekering. Typ: independer tarieven en "niet gecontracteerd" in de zoekbalk en je komt op die site. Weet niet zeker of deze link werkt: https://weblog.independer.nl/zorgverzekeringen/vergoeding-zorgverzekering-niet-gecontracteerde-fysiotherapie-2017/ PS: redelijk tarief is kostprijstarief: 36 tot 38 euro per zitting (bron KNGF)
 • Dhr. H.J.G.M. van Roosmalen (11 oktober 2017 16:16)
  In de analyse van DFZ staat dat er een probleem is bij meerder verbijzonderingen van 1 therapeut. Maar als ik het contract lees, lijkt dit ondervangen door de laatste zin bij het laatste onderdeel van elk artikel van bijlage 5: 'Uitzondering hierop vormt de situatie dat een geregistreerde (bekken/kinder/manueel/..) therapeut nog voor andere verbijzonderingen geregistreerd staat....." Of lees ik het nu verkeerd?
 • Mevr. S. de Cocq (7 oktober 2017 14:43)

  Weet iemand waar je de restitutietarieven 2018 kunt vinden? Het zou makkelijker zijn om af te wegen enkele restitutieverzekeraars niet te tekenen als we de maximaal te vergoeden bedragen zouden weten. Kan veel voordeliger uitpakken dan het contract heb ik gisteren op Medisch Ondernemen Live congres vernomen van Karik van Berloo van Eldermans & Geerts advocaten. Ik roep collega's op dit ook te overwegen!

 • Dhr. C. van der Velden (7 oktober 2017 08:50)
  Verloskundigen tekenen massaal geen contract: Het kan dus wel. Verloskundigen gaan ons voor. Hoe is het toch mogelijk dat wij, Fysiotherapeuten, niet in staat zijn om deze zelfde beweging als beroepsgroep te maken? https://www.google.nl/amp/s/nos.nl/googleamp/artikel/2196571-verloskundigen-zeggen-massaal-contract-met-zilveren-kruis-op.html Wat er in die contracten staat kan toch gewoon niet meer.... wat gaan we doen KNGF?
 • Dhr. P. Dijs (3 oktober 2017 17:37)
  Rectificatie: waar multizorg staat bedoel ik de nieuwe club: VRZ. En het gaat niet om de CQ-index, maar de behandelindex welke ONVZ, Z&Z en ENO ineens vanaf april 2016 gaan berekenen.
 • Dhr. R. Pieterse (3 oktober 2017 14:26)
  Zolang er nog praktijken zijn die, weliswaar onder protest, tekenen zullen we nooit een krachtig gebaar kunnen maken. Ik teken ook dit jaar weer niet, omdat ik mijn passie voor mijn vak wil behouden. Als het KNGF praktijken ondersteuning biedt bij contracteren, dan kunnen zij ook wel de informatie over de maximale tarieven bij niet-gecontracteerde fysiotherapie verzorgen voor de praktijken die wel voor zichzelf hebben gekozen.
 • Dhr. P. Dijs (3 oktober 2017 14:18)

  Goed dat jullie de contracten beoordelen. Ik mis bij multizorg echter elke vorm van kritiek, het betreft alleen een uitleg van het contract. ONVZ (multizorg) stond op mijn lijstje als verzekering welke de CQ-index niet hanteerde en ik heb daarom mijn ONVZ-patieten de behandelingen gegeven die ze nodig hebben . Multizorg gaat toch ineens met terugwerkende kracht vanaf april 2016 CQ-indexen meten. Zonder kwartaalrapportages krijg ik ineens een maand geleden een veel te hoge CQ-index onder ogen waarbij ik terugzak naar het allerlaagste tarief. Als je de CQ-index instelt, moet je hem eerst aankondigen zodat je als fysio kunt anticiperen. Dit is echt van de gekke . Ook multizorg wordt bij ons niet getekend .

 • Dhr. E.W. Koes (2 oktober 2017 22:33)
  Het onderlinge wantrouwen wint het nog steeds van de frustratie onder wurgcontracten te werken.
 • Mevr. F.J.E.M. van der Arend-Smits (29 september 2017 21:42)
  Het zou zo fijn zijn als alle fysiotherapeuten eens massaal zouden opstaan. Het is belachelijk in deze tijd wat de vergoedingen zijn voor een behandeling en de secundaire eisen ook nog eens zijn. Naast behandelen, de administratie en moet de praktijk aan allerlei voorwaarden voldoen. Je mag blij zijn, als je iets eraan overhoudt.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.