CZ

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken rondom contractering fysiotherapie 2019 door CZ. Ook vindt u hier de analyse van het contract 2018.

Analyse overeenkomst CZ, OHRA & Nationale Nederlanden 2019

CZ, OHRA en Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) hebben hun overeenkomst 2019 gedeeld met KNGF. In deze overeenkomst geeft de zorgverzekeraar weer aan welke voorwaarden de praktijk moet voldoen. Samen met leden en met de BI’s analyseerde KNGF de overeenkomst van CZ. Deze informatie kan praktijken helpen om tot een weloverwogen keuze te komen om wel of niet te tekenen en/of bezwaar te maken. 

Analyse overeenkomst CZ, OHRA & Nationale Nederlanden 2019

Analyse CZ 2018

Hieronder vindt u de analyse van 2018 Analyse Het contract en de bijlagen Bijlage 1: Addendum 2018 overeenkomst eerstelijns fysiotherapie...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden:

Reacties

 • mevr I Hartman (27 juli 2018 15:49)

  Brief aan CZ om te melden dat ik het niet eens ben met contract 2019:

  Betreft: opzeggen contract CZ.

  Geachte heer, mevrouw,

  Middels deze brief wil ik u mededelen dat ik voor 2019 geen overeenkomst met CZ/OHRA/Delta Lloyd wil aangaan. Mijn beslissing heeft de volgende gronden:

  1. CZ gaat drie verschillende contracten afsluiten voor 2019. CZ handhaaft voor contracten A en B de verplichting tot patienttevredenheidsonderzoek middels PREM. De eisen worden zwaarder want de vragenlijsten moeten verplicht uitgezet worden voor minimaal 50% (B ) of 60% (A) en voor de transparantiemodule onder alle CZ verzekerden. Transparantie is waardevol maar deze eis is volkomen onhaalbaar voor een praktijk waar voornamelijk ouderen en allochtonen behandeld worden. Zij hebben geen computer of spreken onvoldoende Nederlands.
  2. CZ legt de verplichting en de kosten voor het uitvragen van PREM bij de fysiotherapeuten. De kosten voor Qualiview of Mediquest zijn fors en moeilijk op te brengen voor een kleine solopraktijk, zie ook punt 3. Naar mijn mening zou CZ de kosten voor PREM moeten vergoeden aan de fysiotherapeut.
  3. Voor contract C, waar de verplichtingen minder streng zijn, wordt ook een lager tarief betaald, lager dan het tarief in 2018. Dit alles terwijl de tarieven voor fysiotherapie al jaren veel te laag zijn en de opbrengsten nauwelijks meer tegen de kosten opwegen. Dit is een contract en een tarief waar ik niet akkoord mee kan zijn.
  4. CZ lijkt voor de toekomst steeds meer te eisen dat fysiotherapeuten bij een specialistennetweg is aangesloten. Het lijkt er op dat een algemeen fysiotherapeut in de toekomst ook geen CVA patienten meer mag behandelen. Hetzelfde lijkt in de toekomst op te gaan voor patienten met aspecifieke rugklachten en met COPD. CZ lijkt weinig vertrouwen te hebben in de richtlijnen van het KNGF voor deze groeperingen van patiënten, terwijl deze richtlijnen zoveel mogelijk evidence based zijn en regelmatig worden bijgesteld. Tot slot moet ik u mededelen het volstrekt oneens te zijn met de uitloopbepaling (art. 14, punt 7b) in de overeenkomst 2018. Dit zou betekenen dat ik in 2019 alsnog vastzit aan het veel te lage tarief van CZ contract C. Ik zal mijn bij CZ verzekerde patienten hierop wijzen en hen adviseren naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.

  Met vriendelijke groet,

  Ineke Hartman Fysiotherapie

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.