ZonMw geeft financiële impuls aan Onderzoek Fysiotherapie

Het ministerie van VWS hecht een groot belang aan de ontwikkeling en uitvoering van beroepsgroep specifieke onderzoeksagenda’s waarin kritisch wordt gekeken naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren en nader te onderbouwen. Onlangs heeft ZonMw extra middelen ter beschikking gesteld om het onderzoeksbudget van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) te vergroten.

Start twee onderzoeken

Met deze middelen kunnen naast de al eerder door het WCF gehonoreerde onderzoeken dit jaar nog twee onderzoeken worden gestart, namelijk een onderzoek naar de integratie van arbeidsparticipatie in het behandelproces en een onderzoek naar de inzet van mantelzorgers bij de revalidatie van patiënten na een CVA.

Het KNGF is zeer verheugd met de steun van VWS en ziet dit als een substantiële toevoeging op de toch al forse onderzoeksinspanning van de beroepsgroep zelf, die als doel heeft om evidentie van fysiotherapie nog verder uit te breiden.

Het is bovendien een positief signaal voor de andere paramedische beroepsgroepen die momenteel met middelen vanuit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg eigen onderzoeksagenda’s ontwikkelen. VWS hecht aan een inhoudelijke inhaalslag bij de paramedische zorg, zodat ze makkelijker kunnen aanhaken bij de nieuwe wijze van bekostigen. Parallel aan het traject wordt een kader voor een meerjarenonderzoeksprogramma paramedie ontwikkeld. Onderzoek in de zorg dient het maatschappelijk belang: hoe zorgen we met z’n allen voor een toekomstbestendig zorgstelsel, waarin iedereen toegang heeft tot de zorg die hij/zij nodig heeft, maar die tevens financieel haalbaar blijft in het licht van een steeds ouder wordende populatie? De paramedische disciplines leveren een belangrijke bijdrage aan de beantwoording van dit vraagstuk en willen dit graag aantonen en onderbouwen.

Trefwoorden: