Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie

Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) stimuleert sinds 2005 wetenschappelijk onderzoek in de fysiotherapie gericht op het bevorderen van een wetenschappelijke gefundeerde vakuitoefening.

Wat doet het WCF?

Het WCF stimuleert onderzoek door het verstrekken van subsidies voor onderzoeksprojecten en individuele onderzoekers in het domein van de fysiotherapie. Daarnaast heeft het WCF de onderzoeksagenda Fysiotherapie ontwikkeld, wordt jaarlijks de wetenschapsdag georganiseerd en wordt eveneens jaarlijks de proefschriftprijs uitgereikt aan het beste proefschrift dat in dat jaar is goedgekeurd door de leescommissie. Verder heeft het WCF een adviserende functie in het wetenschapsbeleid van het KNGF, onder andere met betrekking tot richtlijnontwikkeling.

Het WCF bestaat uit een voorzitter en acht leden. In de leden van het WCF zijn professoren, lectoren, de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) en jonge wetenschappers (early career researchers) vertegenwoordigd. Een WCF lid kan maximaal twee termijnen van vier jaar als WCF lid actief zijn.

In de links onder 'meer over dit onderwerp' vindt u meer informatie over de activiteiten van het WCF.


In dit FysioPraxis-artikel (juli/augustus 2018) wordt een samenvatting gegeven van de lopende, door het KNGF/WCF gefinancierde onderzoeksprojecten.

Daarnaast wordt in dit FysioPraxis-artikel (november 2015) een overzicht gegeven van alle afgeronde onderzoeken die WCF-subsidie hebben ontvangen.

Trefwoorden: