KNGF Leerstoelen

Het KNGF investeert al bijna 25 jaar in leerstoelen op het gebied van fysiotherapie. De aftrap hiervoor werd gegeven door de financiële ondersteuning van de profilerings-leerstoel Fysiotherapie van Paul Helders bij de Universiteit Utrecht van 1991 tot 2001. Dit was een impuls voor de wetenschappelijke onderbouwing van het vak fysiotherapie.

Leerstoelen die volgden

In 2003 kreeg dit een vervolg met de gedeeltelijke financiering van de leerstoel Fysiotherapie aan de Universiteit Maastricht die werd bekleed door Rob de Bie. Deze financiering werd verlengd met een extra termijn van 5 jaar tot en met 2012. In 2009 is met financiële steun van het KNGF de leerstoel van Ria Nijhuis-van der Sanden geïnstalleerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2009-2013).

Vanaf 2013 zijn op basis van een formeel vastgesteld leerstoelenbeleid 5 nieuwe leerstoelen geïnstalleerd met een financiële bijdrage van € 47.000,- per leerstoel per jaar gedurende een periode van 5 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat na deze 5 jaar de leerstoel is ingebed in de reguliere structuur van de universiteit. 
Hoogleraren die vanuit dit beleid financieel zijn ondersteund zijn:

 • Prof.dr. Thea Vliet Vlieland, Hoogleraar Doelmatigheid van Revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie (LUMC)
 • Prof. dr. Nico van Meeteren, Hoogleraar Fysiotherapie, fysiek functioneren met chronische aandoeningen (Maastricht University)
 • Prof.dr. Raoul Engelbert, Hoogleraar Fysiotherapie, in het bijzonder de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten (AMC)
 • Prof.dr. Michel Coppieters, Hoogleraar Musculoskeletale fysiotherapie (VU)
 • Prof.dr. Raymond Ostelo, Hoogleraar evidence-based fysiotherapie (VU)  

Grote groei fysiotherapie-wetenschap in Nederland

 • Circa 18 hoogleraren
 • Circa 30 lectoren
 • Tientallen promovendi
 • Wetenschappelijk netwerk ≈ 500 personen

Nieuw beleid

 • KNGF blijft investeren in leerstoelenbeleid, maar onder andere (striktere) voorwaarden/condities én gericht op urgente domeinen/thema’s (zie afbeelding bewegend functioneren).
 • Opties voor cofinanciering worden onderzocht en waar mogelijk benut.
 • Het leerstoelenbeleid beperkt zich niet tot financiering van hoogleraren. Ook financiering van lectoren en/of een combinatie van leerstoel/lectoraat behoort tot de mogelijkheden.

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.