Winnaar Fysio In Beeld 2018: Ingrid Kempinski

Met een overweldigende meerderheid van stemmen heeft kinderfysiotherapeut Ingrid Kempinski de Fysio In Beeld-verkiezing gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een fysiotherapeut die volgens collega’s een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van vak- en/of praktijkinnovatie. Dit jaar brachten 1793 fysiotherapeuten hun stem uit. Maar liefst 1151 kozen voor Ingrid. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens de Dag van Fysiotherapeut, op 8 december. Onder luid applaus nam Ingrid Kempinski haar prijs in ontvangst: een scholingscheque ter waarde van 500 euro. Ingrid Kempinski is al 30 jaar fysiotherapeut. Ze werkt als kinderfysiotherapeute in het ParaMedisch KinderCentrum Zuid in Sittard.

We vroegen Ingrid om te reageren op 5 steekwoorden.


1. Drijfveer
‘Een kind is meer dan alleen een motorisch probleem. In de kinderrevalidatie hebben ze dat al lang begrepen; daar kijken ze naar de ontwikkeling op allerlei domeinen: cognitief, spraaktaal, sociaal-emotioneel en motorisch.  Mijn passie is om het kinderen – ook als ze een complexe zorgvraag hebben – zo veel mogelijk laten participeren in hun gewone leven. Ik ben ervan overtuigd dat een kind beter af is als het wordt behandeld in de eigen omgeving. Dankzij versterking van de eerste lijn en interprofessionele samenwerking, lukt het gelukkig steeds vaker om kinderen in hun eigen omgeving te behandelen.’

‘We zijn er nog niet. Vanwege  financieringsstromen is het soms lastig om zorg dichtbij het kind goed te regelen. Toch geloof ik heilig in deze stepped care-gedachte; het is de visie van de toekomst. In ons ParaMedisch KinderCentrum zijn we al een eind op de goede weg. Maar als je innovatieve ideeën hebt, dan wil dat niet alleen je eigen team zo werkt. Je wil dat de héle wereld zo werkt. Waarom dat nog niet zo is, heeft verschillende redenen. Behandelaars vinden het soms lastig om de hulpvraag centraal te stellen – ze zitten te vast in hun eigen ‘tentje’. Maar ook als je dezelfde visie deelt, is interprofessioneel samenwerken meer dan zorg alleen. Het vereist samenwerking ondernemerschap en organisatie. Dat kost tijd.’

‘Ik ben nu 30 jaar fysiotherapeut. Daarvan zet ik me al 20 jaar in voor interprofessionele samenwerking, waarin de hulpvraag van het kind en zijn ouder centraal staat. We moeten breder kijken. Over het muurtje van ons eigen vak. Dat begint bij anders opleiden. De opleidingen voor paramedici zijn nog niet verweven, maar studenten volgen bepaalde colleges wel al samen. De werkelijkheid gaat ons straks inhalen. Opleidingen zoals de Zuyd Hogeschool zoeken nu al plekken waar studenten interprofessioneel kunnen samenwerken.’

2. Trots 
‘Mijn team vindt dat ik de kartrekker ben, en misschien is dat ook wel zo. Maar: we hebben het samen gedaan. Ik ben zó trots op ons. Bij ons werkt iedereen met passie, er is nauwelijks verloop. Samen durven we dingen aan te pakken en op mensen af te stappen om onze overtuiging in praktijk te brengen.’

3. Mooi vak
‘Al 30 jaar kan ik uit de grond van mijn hart zeggen: ik heb het allermooiste vak van de wereld. Iedere dag ga ik met plezier naar mijn werk. Want: voor mij is niets zo mooi als een kind dat groeit. Dat zich ontwikkelt. Als ik mag bijdragen aan die ontwikkeling, is mijn werk de moeite waard. Zet mij maar 100 uur per week op de werkvloer. Als ik daarvan dan maar niet vijf uur administratie hoef te doen.’

4. Winst 
‘Je denkt nu misschien dat ik ga zeggen: er valt winst te behalen in het verminderen van de administratie. Maar dat zeg ik niet. Je zult mij niet snel in een actiegroep zien; rebelleren past niet bij mij. Ik ben meer iemand die kijkt: wat zijn de mogelijkheden? En als je dan aan mij vraagt, waar winst valt te behalen, zeg ik: in het faciliteren van mensen die visie hebben en nieuwe dingen willen ontwikkelen.’

5. Boodschap aan je collega’s 
‘Een sterke eerste lijn valt of staat bij samenwerking. Wees niet bang om over dat muurtje te kijken. Ontdek de mogelijkheden van samenwerking. Zoek ondersteuning bij zaken waar je zelf niet goed in bent. En: wees niet bang om klein te beginnen. Doe het gewoon. Als je de eerste stap zet, groeit het vanzelf.’

Meer over Ingrid

Trefwoorden: