Waarde van Kennis

We hebben een boekenkast vol proefschriften, er zijn collega's met heel veel kennis, hoe zorgen we er voor dat al onze collega’s en hun patiënten meeprofiteren van deze kennis?

Waarde van kennis update

Wat is het programma Waarde van Kennis? In het onderstaande filmpje ziet u wat er op de verschillende pijlers (werkveld, kennisallianties en wetenschap) gebeurt.
 

 

Wisselwerking wetenschap en praktijk

Onderzoek en praktijk zijn vaak nog gescheiden werelden. Veel fysiotherapeuten worden afgeschrikt door ontoegankelijke wetenschappelijke artikelen en wetenschappers zijn niet altijd in staat om in heldere taal op te schrijven wat iemand in de praktijk aan de resultaten van het onderzoek heeft. Anderzijds is het voor onderzoekers vaak lastig om de juiste onderzoeksvragen te krijgen vanuit de praktijk. Het programma Waarde van Kennis slaat een brug tussen deze werelden en werkt aan een wisselwerking tussen wetenschappers en fysiotherapeuten uit de praktijk. 
Lees het artikel van FysioPraxis maart 2016 

Waarde van Kennis in Beeld

Wat is het beste voor de patiënt?

Deze vraag stellen we onszelf dagelijks. Hoe kunnen we zorgen dat er zoveel mogelijk gezondheidswinst is voor de patiënt? Dat hij of zij een goede kwaliteit van leven heeft en dat de behandeling effectief is?

Iedereen in het vak is hier continu mee bezig, vanuit passie voor het vak en met passie voor de patiënt.  Kwalitatieve onderbouwing van ons handelen is daarin van belang, zodat we aan de patiënten en anderen kunnen aantonen dat wat we doen, ertoe doet.

Er wordt veel onderzoek gedaan binnen de fysiotherapie. Onderzoek naar verschillende vormen van interventies, naar meetinstrumenten en naar de effectiviteit van fysiotherapie bij diverse populaties.
Zo promoveerde de afgelopen 5 jaar ruim 80 mensen op fysiotherapieonderzoeken, financierde het Wetenschappelijk College Fysiotherapie in de 10 jaar van haar bestaan 60 onderzoeksprojecten, waarbij in 80%  van de gevallen een bijdrage aan werd geleverd aan een richtlijn en/of toepassing in de praktijk. Bovendien leverde 77% van de onderzoeken een (inter)nationale publicatie op.


In dit FysioPraxis-artikel (november 2015) zijn de (praktische) uitkomsten van de WCF-subsidies samengevat.

“Het belangrijkste onderdeel van kwaliteit is de effectiviteit van de behandeling. Heeft fysiotherapie een gunstig effect op de gezondheidsproblematiek? Nog interessanter wordt het als aangetoond kan worden dat het om een goedkopere en ook nog effectievere behandeling gaat. De claim voor effectiviteit en kwaliteit kan worden ondersteund door de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek”, aldus Guusje ter Horst op de Wetenschapsdag Fysiotherapie 2015.
 

Trefwoorden: